14 juli 2009

Anglikanska kyrkan oroad över utvecklingen i Svenska Kyrkan

Två biskopar i den anglikanska kyrkan skriver i ett brev till ärkebiskopen i den Svenska Kyrkan om utvecklingen inom Svenska Kyrkan då det gäller samkönade äktenskap.

De anglikanska biskoparna skriver att man var orolig redan då Svenska Kyrkan införde en välsignelseakt för homosexuella par. Man skriver också i brevet att den senaste utvecklingen inom Svenska Kyrkan, där man helt överger det bibliska äktenskapsbegreppet, hotar att splittra samarbetet mellan kyrkorna.

Det verkar som om ledningen för Svenska Kyrkan, i sin iver att anpassa sig till tankegångarna i denna tidsålder, mer och mer överger Bibeln som etiskt rättesnöre. Svenska Kyrkans ställningstagande skapar inte bara splittring mellan kyrkorna. Splittringen går djupt in i den egna kyrkan.

Läs brevet från de anglikanska biskoparna i sin helhet>>

Läs också kommentar i Dagen>>

1 kommentar:

Gunvor Vennberg sa...

Tack Gode Gud för att världen är större än Sverige och Kyrkan större än Svenska Kyrkan!! Kanske tar kritiken skruv när biskopskollegierna i stora världen talar, för kritiker inom Svenska kyrkan är ju bortdefinierade som bakåtsträvande, fundamentalistiska homofober. Rösta på Frimodig Kyrka i höstens kyrkoval så att Svenska Kyrkan kan stå upp för den kristna äktenskapssynen! (det är nämligen kyrkomötets politiker som bestämmer Svenska Kyrkans teologi nuförtiden, biskoparna körs över med 2/3 majoritet i lärofrågor)