10 jan. 2022

RÄTT PRIORITERING - Matt 6

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 6

Läs bibeltexten här

"Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." (Matt 6:31-34)

Det handlar om prioriteringar.

Bli inte för upptagen med dina egna behov. Hur ska jag få det bättre? Hur ska jag få mat och kläder nog? Hur ska jag kunna förverkliga mig själv? Hur ska jag kunna relatera bättre till mina närmaste?

Jesus vill att jag ska börja i den andra änden. Om jag söker först Guds rike, så kommer allt annat att komma på plats i mitt liv.

-Vilka saker kan jag sluta bekymra mig för idag och i stället överlåta till Herren?
-Vad innebär det för mig om jag idag skall söka Guds rike först?

Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike 


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-16

Det handlar inte bara om vad vi gör, utan också varför vi gör det vi gör. Som kristna är det naturligt att dela med oss till andra, be till Gud och fasta. Men om vi gör det för att imponera på andra människor så har vi "redan fått ut vår lön" (vers 2+5+16). Vår lön är då människors uppskattning. Men var det därför vi egentligen bad?

I detta avsnitt finns bönen som vi brukar kalla FaderVår. Många böner som vi ber handlar mest om mig, mitt och mina. Men bönen FaderVår handlar mest om Gud själv och det som är hans: ditt namn, ditt rike, din vilja, din ära. Det är viktigt att vi lyfter vår bön från oss själva och möter Honom som vi ber till och frågar efter hans vilja och vad som är bra för hans rike.

Det finns en speciell välsignelse och ett speciellt löfte då vi går i bön till Gud. Då är det bara du och Honom som gäller. Det står till och med vad du ska göra med dörren då du ber. Det handlar om att gå i avskildhet i mötet med Gud. "Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig" (Vers 6).

Jesus talar också om att den förlåtelse vi kan ta emot från Gud är begränsad. Det är inte Gud som begränsar den, men vi själva. "Om ni inte förlåter människorna skall inte heller er fader förlåta era överträdelser" (Vers 15)
Till eftertanke:

På vilket sätt kan vi använda bönen FaderVår utan att det blir ett slentrianmässigt rabblande?

Vers 19-24
Var är din skatt? Det avgör var ditt hjärta finns (vers 21).
Vi måste välja prioriteringarna i våra liv. Man kan inte både dyrka Gud och pengar. (vers 24)

Vers 25-34
Gör er inga bekymmer. Det betyder inte att vi inte kan möta bekymmer. Så länge vi bryr oss om andra människor blir vi bekymrade då vi ser att det går dåligt för dem vi älskar. Bekymmer kommer så länge vi älskar andra människor. Men här handlar det om att ta bekymren då de kommer "Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer." (vers 34). Här handlar det om att vi inte ska göra, producera, bekymmer. De kommer då de kommer.
Det som tär mest på människor är ofta inte det som möter dem, utan oron för vad som eventuellt kan hända i framtiden. Och mycket av det som vi oroar oss för kommer aldrig att hända. Då har vi "gjort" oss bekymmer helt i onödan.
Vill du få ut mycket av livet? Fokusera på det som hör Gud till, så kommer allt det andra på rätt plats i ditt liv. Sök hans rike, sök hans rättfärdighet "så skall ni få allt det andra också" (vers 33)

Till eftertanke: Hur skulle du sammanfatta verserna 19-33 och tillämpa dem på ditt eget liv?

Inga kommentarer: