1 jan. 2022

TVÅ VÄGAR - Psalm 1

 

Bibelläsning: Psalm 1
Läs bibeltexten här

"Salig är den som.... har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt." (Ps.1:1-2)

I psalmen beskrivs två olika slags människor. De som strävar efter att följa Herren och de som inte vill följa Herren. Dessa sägs gå på två olika vägar "de rättfärdigas väg" och ”de ogudaktigas väg" (vers 6).

Den som vill följa Herren, den som går på de rättfärdigas väg, beskrivs så här: "Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl." (vers 3)

Vem vill inte vara som den människan? Tänk att bara fortsätta att bära frukt i rätt tid oavsett omständigheterna. Att inte vissna, inte ens i torra perioder.

Förutsättningen för att kunna vara en sådan människa är "att ha sin glädje i Herrens undervisning och att begrunda hans ord dag och natt".

Det finns ett samband mellan att umgås med Guds ord och att vara en välsignad (salig) människa. Den som läser, begrundar och mediterar över Guds ord blir mer och mer färgad av hur Gud tänker.

Vi måste själva välja vad vi låter oss påverkas av. Men det är ingen tvekan om att den här världen behöver många fler "saliga" människor, människor som har sin glädje i Herrens undervisning.

Vill du vara en av dem?

Mannakorn att tugga på under dagen: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar (Joh 8:31)

Kommentar:
Vers 1
Herrens undervisning” syftar på hela Bibeln. Bibeln kallas också för ”Guds Ord”.

Vers 4
De gudlösa liknas vid agnar som skingras för vinden.
Agnarna är det yttre skal som måste bort för att man ska komma åt den värdefulla kärnan, sädeskornet. Vid skörden krossade man sädesaxen och kastade sedan upp dem i luften. De lätta agnarna blåste då bort i vinden och de nyttiga kornen föll ned på marken.

Vers 6
Det finns två vägar och de gudlösas väg leder till fördärvet. Jesus talar också om dessa två vägar. Den smala vägen leder till livet och den breda till fördärvet. (Matt 7:13-14).

Till eftertanke:
Vad innebär uttrycket:
"Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar” (vers 3).

Inga kommentarer: