12 jan. 2022

Ni tar fel!


Jesus sa i samtalet med saddukeerna att de tog fel för att de inte förstod skrifterna och inte heller Guds makt.

Förra veckan skrev jag om att inte förstå skrifterna och jag pekade då på två stora problem med dagens kristenhet.

Det första var att Guds folk inte läser Guds ord. Den ena undersökningen efter den andra visar att det är väldigt få kristna som läser Bibeln varje dag. Det får den katastrofala följden att Guds folk inte längre formas av Guds Ord. I stället formas man av det informationsflöde som vi möts av i det omgivande samhället. Vi formas av de värderingar som för tillfället råder i samhället, fastän Bibeln förmanar oss att inte anpassa oss efter den här världen (Rom 12:2).

Det andra stora problemet är att Guds folk inte längre tror på Guds Ord. Förr kallades Bibeln för Guds Ord, men idag ifrågasätts detta av många kristna och man kan möjligtvis gå med på att Bibeln innehåller Guds Ord, men det är väldigt oklart vilka delar av Bibeln som är Guds Ord och vem som bestämmer vilka bibelord som är Guds ord. Vi upplever i våra dagar att många kristna och många kyrkor i rask takt glider över till en alltmer liberal tolkning av Bibeln. Det får till konsekvens att vi bygger våra liv på ett gungfly. Om vi inte är trygga på att Guds Ord är Guds Ord kan vi aldrig vara säkra på att bibelorden om frälsning verkligen är Guds ord eller Paulus ord. Vi kan aldrig vara säkra på att vi kan bli förlåtna. Var det Gud som lovade det eller var det bara något som Johannes trodde?

Men nu kommer vi till nästa punkt i Jesu ord till Saddukeerna. De förstod inte heller Guds makt. Men hur är det med dagens kristna? Förstår vi Guds makt eller bygger alla vår verksamhet bara på vår egen makt, förmåga och framtidsplaner? 

Jesus säger till sina lärjungar: "Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern" (Joh 14:12). Detta löfte gäller alla som tror på Jesus och jag tror att det finns kristna i alla slags kyrkor som tror på Jesus: ortodoxa, katoliker, lutheraner, pingstvänner, baptister, frälsningssoldater och alla andra grupperingar. Alla dom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde!

Jag är bekymrad över att vi är så lite bekymrade att vi inte alls gör det som Jesus sa att vi skulle göra!

I slutet av Markusevangeliet säger Jesus: "Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska." (Mark 16:17-18). Detta säger Jesus om dem som tror. Finns det någon som tror i den församling du tillhör? 

Nu kanske någon tycker att jag går för långt, att jag överdriver, men så är det inte. Jag bara återger ordagrant vad Jesus har sagt.

Lärjungarna som var med då Jesus uttalade dessa ord förstod kanske inte hur svårt det var. De bara gick ut och förväntade att det skulle bli precis som Jesus sagt: "Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det." (Sista versen i Markusevangeliet).

Låt mig säga en viktig sak innan jag fortsätter: Tro inte att jag tror att allt detta fungerar i mitt liv. Det gör det verkligen inte. Och det bekymrar mig.

Vad som bekymrar mig ännu mer är att Guds folk är så obekymrade att det Jesus sa skulle ske bland de kristna inte fungerar i våra liv. 

Men jag är inte ensam om att vara bekymrad. Gideon var också bekymrad. Du kan läsa om det i Domarboken 6:13. Gideon frågar Gud: "Var är alla hans under som våra fäder har berättat om?" Antagligen hade Gideon vuxit upp med berättelserna om Guds storhet i Israels historia. Han hade säkert hört det många gånger i söndagsskolan och hans föräldrar hade säkert berättat för lille Gideon innan han skulle somna om hur fantastisk Gud var: Om hur Gud fick den mäktige Farao att låta folket ge sig av, hur Gud räddade deras liv och flyttade ett helt hav för att Israels barn skulle komma ut i friheten.

Men nu är israeliterna ockuperade av fiender och det verkar som om Gud inte alls är i samma form nu som i fornstora dar. Och Gideon frågar "Var är alla dina under!"

Svaret på Gideons fråga var att Gud sänder Gideon att riva ned alla avgudabilder och befria folket från ockupationsmakten.

Kanske väntar Gud på att det ska finnas människor i våra dagar som inte bara är förnöjda med välregisserade mänskliga gudstjänster utan verkligen faller på knä och frågar Gud "Vad gör vi för fel?" Människor som är desperata efter Gud och Hans kraft.

Vi kanske behöver människor som verkligen är bekymrade och inte bara förnöjda med sakernas tillstånd.

Jag räknar med att fortsätta dessa tankar nästa vecka.
(Jag hoppas att någon mer har hunnit bli bekymrad tills dess)

/Peter Baronowsky

Inga kommentarer: