15 jan. 2022

Inför söndagen. Tema: LIVETS KÄLLA

 


från gamla testamentet

Jesaja kapitel 55, vers 1-4


Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten,
kom, även om ni inte har pengar!
Förse er med säd, så att ni får äta!
Kom och få säd utan pengar,
vin och mjölk utan att betala!

Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd,
er lön på sådant som inte mättar?
Lyssna till mig, så får ni äta gott
och njuta av feta rätter.

Kom till mig och hör noga på,
lyssna, så får ni liv.
Jag sluter ett evigt förbund med er,
den nåd jag visat David skall bestå.

Honom gjorde jag till ett vittne för folken,
till furste och härskare över dem.

från breven

Uppenbarelseboken kapitel 22, vers 16-17


Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.”
Och Anden och bruden säger: ”Kom!” Och den som hör det skall säga: ”Kom!” Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

från evangelierna

Johannesevangeliet kapitel 4, vers 5-26


och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef.
Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.
En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.”
Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat.
Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” (Judarna vill inte ha något med samarierna att göra.)
Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.”
Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet?
Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?”
Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.”
Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”
Jesus sade: ”Gå och hämta din man.”
Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man.
Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.”
Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet.
Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.”
Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern.
Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna.
Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom.
Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.”
Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.”
Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”

från psaltaren

Psaltaren psalm 19, vers 2-7


Himlen förkunnar Guds härlighet,
himlavalvet vittnar om hans verk.

Dag talar till dag därom
och natt undervisar natt.

Det är inte tal, det är inte ljud,
deras röster kan inte höras,

men över hela jorden når de ut,
till världens ände deras ord.
Där har han rest ett tält åt solen,

den liknar en brudgum som lämnar sin kammare,
en hjälte som gläds åt att löpa sin bana.

Den stiger vid himlens ena ände
och når i sitt kretslopp den andra.


(Bibelcitaten hämtade från Bibel 2000)

Inga kommentarer: