7 jan. 2022

SALT OCH LJUS - Matt 5

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 5

Läs bibeltexten här

"Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er." (Matt 5:11-12 FB)

Att bli hånad och misstänkliggjord är en del av efterföljelsen. Den som är kristen leds och inspireras av något som den icke-kristne inte kan uppfatta. Någon har sagt: "De som dansade uppfattades som tokiga av dem som inte hörde musiken."

De närmast följande verserna i Matteus talar om att kristna är jordens salt (v.13) och världens ljus (v.14). Det känns inte behagligt med salt i ett öppet sår. Ljuset är inte välkommet där man har något att dölja.

Då vi blir hånade och förtalade för Kristi skull får vi glädja oss och jubla, därför att vi får följa Jesus även in i detta.

Mannakorn att tugga på under dagen:
Hur ser det ut i mitt tankeliv? - Jesus säger att synden börjar redan i vår tanke, innan vi ens har gjort något illa (vers 21-37).


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Här börjar det vi brukar kalla Bergspredikan (Kapitel 5-7)

Vers 1-12 Saligprisningarna. Vilka är de saliga? De fattiga i anden, de som sörjer, de ödmjuka, de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de barmhärtiga, de renhjärtade, de som håller fred, de som förföljs för rättfärdighets skull. Alla dessa har ett behov eller något att sträcka sig mot. De som inte är saliga är de likgiltiga och de liknöjda.

Vers 13 Jordens salt. Saltet får inte förlora sin sälta.

Vers 14 Världens ljus. Ljuset får inte döljas.

Till eftertanke: På vilket sätt är dagens Kristi efterföljare ´jordens salt´ eller ´världens ljus´? (v 13-16)

Vers 17-20 Jesus och lagen. Inte minsta prick ska förgå. Jesus är inte bara bokstavstrogen, han är till och med prick-trogen

Vers 21-37 Jesus skärper lagens krav. Redan tanken bakom handlingen är synd. Om din bror har något emot dig ska du söka försoning, även om du inte har något emot din bror.

Vers 38-48 Älska era fiender. Vänd andra kinden till. Gå den andra milen. Var fullkomliga, var som er Far i himlen.
Till eftertanke:
Varför säger Jesus att vi ska vara fullkomliga? Vet han inte att vi aldrig kan bli fullkomliga?

Inga kommentarer: