2 jan. 2022

UTMANINGEN - Psalm 2 + 3

 


Psalm 2 - BEGÄR AV MIG

Bibelläsning: Psalm 2
Läs bibeltexten här

"Begär av mig, så skall jag ge dig..." (Ps 2:8)

Gud vill att vi ska vara frimodiga då vi träder fram inför honom. Han lovar till och med att vår frimodighet ska få stor lön (Heb 10:35).

Vi uppmanas också att göra alla våra önskningar kända för Gud (Fil 4:6).

Men här i psalmen uppmanas vi inte bara att be, utan att till och med begära av Gud. Vi får hålla fram Guds löften inför oss själva och inför Gud och begära av honom det som han har lovat.

Kan det vara så att vi åstadkommer alltför lite i den andliga världen därför att vi inte i tro gör anspråk på det Gud lovat?

Det är inte för anspråksfullt att begära av Herren. Det är faktiskt Han som ber oss att begära.

Mannakorn att tugga på under dagen: Begär av Herren (Vers 8). Vad skulle det innebära för mig?

Kommentar:
Vers 2
Här talas det om den Smorde. Den ”smorde” heter på hebreiska ”Messias”.
Då Jesus introduceras i den första versen i Nya Testamentet kallas han Kristus. ”Kristus” på grekiska heter den ”smorde” (Matt 1:1).

Vers 11-12
Tjäna Herren med fruktan och gläd er med bävan! Ge Sonen en hälsningskyss”. Sonen är i Nya Testamentet en vanlig benämning på Jesus.
 

 

Psalm 3 - HOS HERREN FINNS FRÄLSNINGEN


Bibelläsning: Psalm 3
Läs bibeltexten här

HERRE, hur många är inte mina fiender! Många reser sig mot mig. Många säger om mig: "Det finns ingen frälsning för honom hos Gud." Men du, HERRE, är en sköld omkring mig. Du är min ära, du lyfter upp mitt huvud.” (Ps 3:2-4)

David kände sig övergiven och isolerad. Han fick fly ut ur Jerusalem. Han fick till och med fly för sin egen son Absalom (vers 1). Men även om de yttre omständigheterna var katastrofala och hopplösa, fanns det en plats där David kunde finna trygghet och tillflykt. Herren var Davids sköld. Sköldens funktion är inte att bevara mig från motstånd och prövningar, utan att beskydda mig mitt i motgångarna och prövningarna.

Även om han hade förlorat all mänsklig ära var Herren hans ära.

När det fanns all anledning för David att sänka blicken och fastna i de hopplösa omständigheterna, lyfter Herren upp Davids huvud. (vers 4)

Psalmen avslutas med orden:
"Hos HERREN finns frälsningen. Låt din välsignelse komma över ditt folk! Sela." (vers 9)

Mannakorn att tugga på under dagen: Herren är min sköld (vers 4).

Kommentar:
Vers 1
Vid flera tillfällen under sitt liv befann sig David på flykt. Denna Psalm skrevs då David var på flykt undan sin egen son Absalom. Du kan läsa om hur Absalom planerade för sitt uppror mot David i 2 Sam 15:1-12, och i de fölande verserna kan du läsa om Davids flykt ut ur Jerusalem (vers 13-26).

Vers 4
David upplever Guds beskydd som en sköld. En sköld skyddar normalt på en sida, men David upplever Herren som en sköld som skyddar på alla sidor. Runt omkring.

David upplever också att Herren lyfter upp hans huvud. Ofta kan det vara den viktigaste hjälp vi kan få. Att mitt i svårigheterna kunna lyfta blicken och se att det finns en framtid, en väg ut ur mörkret, en öppen dörr.

Inga kommentarer: