13 jan. 2022

TRONS KRAFT - Matteus 9

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 9

Läs bibeltexten här

"Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig." (Matt 9:22 FB)
Då rörde han vid deras ögon och sade: "Som ni tror skall det ske med er." (Matt 9:29 FB)

Också i detta kapitel (jämför kommentar till kapitel 8) talar Jesus om trons betydelse. Vår tro frigör kraften i Guds löften. Vi kanske skulle ha sagt att det var Jesus som frälste kvinnan, men Jesus säger till kvinnan att det var hennes tro som frälste henne.

Jesus dog på korset för att alla människor skulle bli frälsta. Men alla människor blir inte frälsta. Bara de som tror på hans löfte och tar emot honom i sina liv blir frälsta. Det är Gud som ger löftet, men det förverkligas bara då det finns någon som tar emot löftet. Vår tro gör Guds  löfte verkligt i vårt liv.

Vår tro kan i många tillfällen utgöra skillnaden på om Guds kraft blir utlöst i en situation eller inte: "Som ni tror skall det ske med er".

Mannakorn att tugga på under dagen: "Min tro påverkar hur min dag, och mitt liv, kommer att bli"ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Betydelsen av vår egen tro
Också i detta kapitel talar Jesus om betydelsen av vår tro för att Guds under ska ske.
1. "När Jesus såg deras tro" (vers 2). Jesus såg något hos männen som kom med den lame mannen som fick honom att agera.
2. Jesus säger "Din tro har hjälpt dig" till kvinnan han möter. (vers 22)
3. "Tror ni att jag kan hjälpa er?" frågar Jesus två blinda män.(vers 28). Då männen svarar ja på frågan säger Jesus "Ni tror, och det skall ske." (vers 29).

Till eftertanke:
På vilket sätt kan min tro förändra situationer?

Nytt vin i nya säckar (vers 17)
Vin förvarades i skinnsäckar, men man använde sig inte av engångsförpackningar på den tiden. Då vinet tagit slut buntade man ihop de tomma vinsäckarna och förvarade dem till nästa års vinskörd.
Då man tog fram de hoppackade vinsäckarna var de alldeles stela, och om man försökte fylla dem med nytt vin skulle de bara spricka sönder.
Jag har hört någon berätta att uttrycket "nya säckar" också kan betyda "förnyade vinsäckar". Då man tog fram de gamla säckarna för årets skörd måste de först förberedas, förnyas. Man la dem i ett vattenbad och smorde sedan in dem med olja. Då det var gjort kunde de gamla säckarna formas och ta emot det nya vinet utan att spricka.
Det är på samma sätt med oss som med vinsäckarna. Vi kan lätt fastna i en "form" i vår tradition eller vårt sätt att vara församling. Då vi fastnat i en form kan vi inte ta emot Guds förnyelse. Men då vi fastnat i en form är hoppet inte ut. Gud kan förnya oss om vi vill vara formbara i hans hand.

En stor skörd (vers 37-38)
Med skörden menas människor som ännu inte har tagit emot Jesus. Ibland kanske vi inte ser möjligheterna till skörd. Vi kanske är som lärjungarna som inte såg att fälten hade vitnat till skörd omkring dem. Jesus fick säga till dem "Lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd" (Joh 4:35)

Till eftertanke:

Vad ser jag av skörd om jag vågar lyfta blicken?

Inga kommentarer: