6 jan. 2022

FÖLJ MIG - Matt 4

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 4

 Läs bibeltexten här

"Han sade till dem: "Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare." Genast lämnade de näten och följde honom." (Matt 4:19-20 FB)

De första orden som Jesus sa till Petrus var "Följ mig". Tre år senare då Jesus skulle lämna lärjungarna var Jesu sista ord till Petrus: "Följ du mig" (Joh 21:22).

"Följ mig" var det första, det sista och allt däremellan.

Att följa Jesus är inte bara ett beslut man tar en gång i livet. Det är ett ständigt pågående beslut. Att varje dag välja att följa Jesus. Att i varje situation välja att följa Jesus.

Jesus går före och han vill leda mig i de stora besluten i livet såväl som i de små. Vad innebär det för mig att följa Jesus idag?

-Herre hjälp mig att ta emot din ledning och följa dig idag.

Mannakorn att tugga på under dagen: "Följ mig!" Vad skulle det innebära för mig idag?

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-11 Jesus frestas av djävulen
Vers 12-17 Jesus börjar förkunna
Vers 18-22 De första lärjungarna kallas
Vers 23-25 Jesus börjar hela människor

Då Jesus frestas av djävulen är hans försvar och hans trygghet Guds ord. Som svar på djävulens försök att fresta Jesus säger han: "Det står skrivet" (vers 4 och 10).

Till eftertanke
Det ser ut som att Jesus ser Guds ord som högsta auktoritet. Hur ser du på Guds ord?

Då djävulen sedan själv citerar Guds ord, svarar Jesus "Det står också skrivet" (vers 7). Här ser vi en viktig bibeltolkningsprincip. Det går inte att bygga sin teologi på lösryckta bibelverser. De lösryckta verserna måste tolkas i samklang med Bibelns totala budskap, det står också skrivet. Sanningen finns i helheten av Guds ord "Summan av ditt ord är sanning" (Psalm 119:160).

I detta kapitel börjar Jesus sin offentliga verksamhet. Jesu tjänst består huvudsakligen av två saker: förkunnelse (vers 17) och underverk (vers 24). "Han...undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar" (vers 23).

 

Lärjungarna fortsatte sedan efter pingstdagen Jesu verksamhet. De förkunnade och tecken och under följde i deras väg. I Nya Testamentet presenteras evangeliet sällan i bara ord. Både hos Jesus och hos lärjungarna ackompanjerades orden av tecken och under.

Till eftertanke:
Om det var vanligt hos de första lärjungarna att ordet ackompanjerades av tecken och under, varför ser vi så lite av det idag?

 

Inga kommentarer: