14 jan. 2022

ORD OCH GÄRNINGAR - Matt 10

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 10
Läs bibeltexten här

Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: "Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad. Gå i stället till de förlorade fåren av Israels hus. Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." (Matt 10:5-8 FB)

Då Jesus sände ut sina tolv lärjungar befallde Han dem att presentera himmelriket både i ord och gärningar. Både predika och hela.

I Nya Testamentet presenteras nästan alltid Guds rike i ord som ackompanjeras av Gudsrikets gärningar. Förkunnelsen av Guds rike går hand i hand med övernaturliga gärningar. Både i Evangelierna och i Apostlagärningarna. Både i Jesu liv och i den första församlingens.

Alltför ofta har församlingen förkunnat Guds rike enbart i ord.
-Herre hjälp mig att förvänta att se dina övernaturliga gärningar i mitt liv.

è Mannakorn att tugga på under dagen:  Lyssna och agera
"... och vad jag viskar i ert öra, det skall ni ropa ut" (vers 27)
"...det ni skall säga skall lägga i er mun" (vers 20)
Herren talar också till sina lärjungar idag.


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-15 De tolv sänds ut

Lärjungarna fick makt att driva ut orena andra och att bota sjukdomar.
Lärjungarnas uppdrag var att presentera Guds rike genom ord och gärningar:
Genom ord: Förkunna himmelriket (vers 7)
Genom gärningar: "Bota sjuka, väck upp döda, gör spetälska rena och driv ut demoner" (vers 8)
Lärjungarna fick ta emot dessa gåvor som egentligen inte var till dem själva utan skulle ges vidare till andra: "Ge som gåva vad ni har fått som gåva" (vers 8)
Till eftertanke:
Vad innebär det för mig att ge som gåva vad jag ar fått som gåva?

Vers 16-25 Förföljelse
Jesus förutsäger att de som följer honom kommer att möta motstånd och bli förföljda. De kommer att bli förrådda, misshandlade, ställas inför räta och bli hatade.
Men lärjungen kan inte förvänta att bli bättre behandlad än sin mästare (vers 24)

Vers 26-31 Var inte rädda
Men mitt i all förföljelse är lärjungen inte utlämnad till sig själv. Jesus är med och han kommer att viska i våra öron vad vi ska säga. Tre gånger i detta lilla avsnitt upprepas orden "Var inte rädda" (v.26,28,31)

Vers 32-42 Lärjungaskapets villkor
Om vi bekänner oss till Herren, kommer han att bekänna sig till oss.
Vår största prioritet är kärleken till Jesus. Den som älskar far och mor eller son och dotter mer än Jesus, är inte värd att tillhöra Jesus
"Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig" (vers 38)

Till eftertanke:
Vad innebär det för mig att ta mitt kors?

Inga kommentarer: