4 jan. 2022

TID FÖR TILLBEDJAN - Matt 2


Bibelläsning: Matteusevangeliet 2
 

Läs bibeltexten här

"Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom." (Matt 2:2 FB)

De visa männen från östern var säkert viktiga, upptagna män. Men då de förstod att Jesus hade fötts, la de allt annat åt sidan för att resa den långa resan för att tillbe Jesus.

Jesus lever i dag. Han är fortfarande kung och förtjänar vår tillbedjan. Varför har vi så svårt att lägga allt åt sidan för att bara vara med Jesus och tillbe Honom?

De visa männen hade sett ett tecken på att det fanns en kung som var värd deras tillbedjan. Bibeln säger att då vi är tillsammans med Jesus, förvandlas vi till Hans avbild (2 Kor 3:18).

Tänk om människor vi möter skulle se ett "tecken" i oss som visar att det finns en Kung värd att tillbedja. Tänk om de skulle fråga, på samma sätt som de visa männen: "Var finns Han? Vi vill tillbe Honom."

Mannakorn att tugga på under dagen:
Låt mig idag få bli en påminnelse för någon om att Jesus leverÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-12 Österländska stjärntydare kommer för att söka efter den nyfödde kungen
Vers 13-15 Josef, Maria och Jesus flyr till Egypten
Vers 16-18 Barnmorden i Betlehem
Vers 19-23 Återkomsten till Israel

Matteus är noga att berätta att många av profetiorna från Gamla Testamentet blir uppfyllda i Jesus. I kapitel två finns följande exempel:

1/ Att Jesus skulle födas i Betlehem. Vers 6
Utan att vara medveten om det bidrog kejsar Augustus till att profetian gick i uppfyllelse genom att ge order om den första skattskrivningen. Den befallningen var orsaken till att Josef och Maria reste till Betlehem.

2/ "Från Egypten har jag kallat min son". Vers 15.
Herodes blev, utan att veta det, orsaken till att den profetian gick i uppfyllelse genom sitt beslut om att döda alla pojkar i Betlehem under två års ålder.

3/ Barnmorden i Rama. Vers 18
Även fruktansvärda illdåd har Gud sett i förväg.

Till eftertanke:
Att Jesus förutsåg vad som skulle hända betyder inte att han förutbestämde det. Eller vad tänker du om det?

4/ Profeterna hade sagt att Messias skulle komma från Nasaret. Vers 23 (Profetiorna om Jesus talar alltså om att han skulle komma från Betlehem, Egypten och Nasaret. Genom en kedja av olika händelser blev alla de profetiorna uppfyllda i förbindelse med Jesus födsel)

Till eftertanke:
Varför tror du att Matteus är så noga med att koppla samman det som händer Jesus med Gamla Testamentet?

Inga kommentarer: