11 jan. 2022

DE TVÅ VÄGARNA - Matt 7

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 7

Läs bibeltexten här

"Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." (Matt 7:13-14 FB)

Rubriken över dessa versar lyder de två vägarna. Det finns bara två vägar. En bred väg som leder till fördärvet och en smal väg leder till livet.

Jag har mött många kristna som tänker ungefär så här:
"Den breda vägen vill vi absolut inte gå. Den smala besvärliga vägen är till för pastorer, missionärer och speciellt andliga kristna. Mitt emellan finns det en väg för allmänt hyggligt kristenfolk med det bästa från båda sidor." Det finns kanske ingen som säger så, men säkert många som tänker så.

Gud tycker inte om kompromisser. Det finns ingen väg som leder halvvägs till livet, eller halvvägs till fördärvet. Vi måste välja.

Jag tror att Jesus längtar efter människor som helhjärtat bestämt sig att följa honom. Oavsett hur smal vägen än stundom kan kännas.


Mannakorn att tugga på under dagen: "Be så ska ni få" (vers 7)


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-6 Döm inte
   Vi ska inte döma andra människor. Men det betyder inte att vi inte ska bedöma ord eller handlingar. Tvärtom, vi uppmanas i Bibeln att inte tro på allt vi möter. 

   Då det gäller profetiska budskap ska vi inte okritiskt tro det vi hör. Vi ska pröva/bedöma det vi hör (1 Kor 14:29).

   I breven till församlingarna i Uppenbarelseboken är en av de vanligaste negativa kommentarerna att man har öppnat för felaktiga läror i församlingen (Upp 2:14,15 och 20). En positiv kommentar till en av församlingarna är att man vägrat godta felaktiga läror. (Upp 2:6).

   I våra dagar finns det många tendenser till synkretism, att man för in läror från andra religioner i församlingarna. Vi är verkligen i stort behov av att pröva/bedöma vad människor säger även om vi inte dömer människorna som säger det. Vi behöver gåvan att skilja mellan andar (1 Kor 12.10)

Vers 7-11 Löfte om bönhörelse

Vi uppmanas här att vara frimodiga och aktiva inför Gud då vi kommer till honom med våra behov och önskningar. Vi ska inte vara passiva utan vi ska be, söka och bulta på dörren till bönesvaret.
Till eftertanke:

Vad kan vi lära här om bönens möjligheter?

Vers 12 Den gyllene regeln

Vers 13 Två portar och två vägar

Det är allvar. De som inte går den smala vägen är på väg mot fördärvet. De flesta kanske utan att veta om det. Jesus är den enda vägen till Fadern. Vem ska berätta det för dem som inte vet? Och på vilket sätt kan man berätta det så att det blir mottaget?
Till eftertanke:
Varför är vägen som leder till livet ´smal´ jämfört med vägen som leder till fördärvet? Vad tror du att dessa verser handlar om?

Vers 15-23 Det handlar om att göra Guds vilja

Det räcker inte med att ha rätt lära. Att vara kristen är inte en åsikt. Det handlar om att göra Guds vilja. Himmelriket är till för dem som gör Guds vilja.

Vers 24-29 Den kloke mannen och dåren
Den kloke mannen och dåren hade hört lika mycket från Gud. Skillnaden låg inte i att den ena hörde bättre än den andra. Skillnaden låg i att den kloke mannen handlade efter det han hört och dåren nöjde sig att bara höra budskapet.

Inga kommentarer: