12 jan. 2022

"SOM DU TROR SKALL DET SKE DIG" - Matt 8

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 8

Läs bibeltexten här

"Till officeren sade Jesus: "Gå, som du tror skall det ske dig." Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk." (Matt 8:13 FB)

I det åttonde kapitlet i Matteusevangeliet omnämns flera tillfällen där Jesus botar människor från olika sjukdomar. Bland annat talas det om en officer med en stark tro på att Jesus kunde bota hans tjänare. Officerens starka tro förvånade till och med Jesus (v.10).

Det är då Jesus säger till officeren: "Gå, som du tror skall det ske dig!"  Många gånger i evangelierna påpekas det vilken stor roll vår egen tro spelar.

-Vår tro kan vara med att förlösa Guds under i våra liv.
-Vår otro kan vara ett hinder för att Guds under ska bryta igenom.

Mannakorn att tugga på under dagen: Min tro på Jesus kan vara med att förlösa Guds under

ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-4
Jesus går ned från berget efter Bergspredikan (kap 5-7) och folkskaror följer honom.
Jesus helar en man som lider av spetälska.

Vers 5-13
En officers tjänare botas

Vers 14-17
Många sjuka helas, däribland Petrus svärmor.
Jesus driver ut onda andar.

Vers 18-27
Att följa Jesus. Stormen stillas.

Vers 28-34
Jesus befriar två män som var besatta av onda andar.

Kapitlet talar mycket om Jesus som helar och driver ut onda andar. Jesus antyder också vad som bidrog till helandet. Han säger till officeren "Du trodde, och det skall ske" (vers 13 Bibel 2000). Jesus säger att det som sker hänger ihop med mannens tro.
   Av andra bibelsammanhang kan vi förstå att det inte i första hand handlar om officerens tro på helande utan om hans tro på Jesus. Jesus säger i Joh 14:12 "Den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större"
  Den spetälske som kommer till Jesus demonstrerar samma tro på Jesus: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren" (vers 3).
   Det viktigaste är inte hur mycket tro man har, utan på vad, eller rättare sagt, på vem man tror. Det är bättre att ha en liten tro på något som är trovärdigt, än att ha en stor tro på något man inte kan lita på.

Till eftertanke:
På vilket sätt kan min tro påverka det som händer?

Inga kommentarer: