13 jan. 2022

Har vi blivit överkokta grodor allihopa?


Frida Park i Dagen: Svensk kristenhet behöver skakas om, vakna upp och slå vakt om sina rättigheter.

Religionsfriheten stramas åt och försämras i Sverige, rapporterade organisationen OIDAC nyligen, som Dagen också skrivit om. De exemplifierar med bland annat yttrandefrihet, samvetsfrihet och föräldrars rättigheter. Sverige är bland fem europeiska länder som undersöks och för svensk del handlar rapporten i huvudsak om samvetsfrihet.

Överkokta grodor, är det vad vi blivit allihop, när vi tror att trakasserierna och dreven mot advokaten Ruth Nordström och barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steen handlar om några andra, säkerligen “rabiata kvinnohatande medeltidsmänniskor”, men inte oss och inte den fundamentala rätten till sitt samvete? En rätt vi för övrigt alla tar för givet att vi har och för alltid ska ha. Nå, så självklart är det tydligen inte, har det visat sig. Men det finns fler oroande tecken.

Inga kommentarer: