9 jan. 2022

Tidig söndagsmorgon den 9 januari


Veckorevy från högst personliga utkikspunkt på livet

En av veckans nyheter var att kungen och drottningen har drabbats av Covid-19, om än i en lindrigare variant. Med anledning av det skickade hovet ut ett pressmeddelande som informerade svenska folket. I Nyhetsmorgon på radio fick hovets representant en fråga varför man skickar ut pressmeddelande om detta. Svaret var att kungens hälsa är ett allmänintresse.

Utan att på något sätt göra anspråk på att det är av allmänintresse vill jag härmed kungöra att även Rut och jag drabbats Covid-19. Jag hade mitt värsta förra veckan och Rut denna vecka.

Det har inneburit att vi huvudsakligen arbetat hemifrån, vilket inte är så ovanligt i dessa tider. Rut arbetar med översättningsuppdrag och mentorssamtal och jag har denna vecka avslutat arbetet med nya GT-boken. Serien består av sex studiepärmar med en andakt och kommentarer till varje kapitel i Gamla Testamentet, utom Psaltaren som utkommer till sommaren i form av en andaktsbok.

De sex delarna av GT-boken innehåller totalt 2.493 sidor. Jag har tidigare skrivit NT-boken i fyra delar med 1.137 sidor. Just nu skriver jag den sista återstående delen som kommer att heta "PSALMBOKEN". Den tidigare utgåvan har varit slutsåld sedan en tid och den som jag håller på att skriva nu är en omarbetning av den första utgåvan där jag har lagt till en kommentardel till varje psalm. Detta projekt har jag hållit på med i mer än sex år. Du kan läsa mer om böckerna här:

nya GT-boken här: https://rupeba.se/home/#!/products/gt-boken---6-delar-i-studiep%C3%A4rmar---peter-baronowsky

NT-boken här:  https://rupeba.se/home/#!/products/nt-boken---4-delar-i--studiep%C3%A4rmar---peter-baronowsky

"PSALMBOKEN" (Den tidigare utgåvan) här: https://rupeba.se/home/#!/products/psalmboken-peter-baronowsky

I dag är det söndag och vi skulle normalt gått på gudstjänst på Frälsningsarmén i Västerås. Men vi måste hålla oss i karantän ytterligare någon dag. Men de kommande söndagarna har vi lovat att ansvara för gudstjänsterna kl.15:00.

Ha en välsignad vecka
Peter Baronowsky

Inga kommentarer: