5 jan. 2022

DEN HELIGE ANDE OCH ELD - Matt 3

 


Bibelläsning: Matteusevangeliet 3

Läs bibeltexten här

"Han skall döpa er i den helige Ande och i eld" (Matt 3:11 FB)

Vi har så lätt att fokusera på vad vi ska göra, vad vi ska åstadkomma. Även i detta kapitel kan vi hitta uppmaningar på vad vi ska göra. Vi ska bana väg för Herren och göra stigarna raka för Honom (v.3). Ja, det finns verkligen många hinder som måste tas bort för att människor idag ska finna fram till Jesus.

Men kapitlet handlar inte bara om vad vi ska göra utan framför allt om vad Jesus ska göra. Här presenteras Jesus för första gången för offentligheten och hans uppdrag deklareras: "Han skall döpa er i den helige Ande och i eld". Desillusionerade och kraftlösa lärjungar fick uppleva detta på pingstdagen. Jesu uppdrag gäller än. Han vill döpa oss i den helige Ande och i eld också idag.

- Herre, tack för ditt löfte. Jag tror på ditt ord och öppnar mig nu för den helige Andes kraft i mitt liv idag. Tack att du döper mig i den helige Ande och i eld.


Mannakorn att tugga på under dagen: "Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen" (vers 8)


ÖVERSIKT – KOMMENTAR – TILL EFTERTANKE

Vers 1-12 Johannes döparen

Vers 13-17 Jesu dop
Johannes Döparen förkunnade att himmelriket är nära (vers 2). Det finns flera goda definitioner på himmelriket eller Guds rike, men här talar Johannes om att Jesus snart ska träda fram. Himmelriket kan här ses som gemenskapen med Jesus. Det kan vi få uppleva redan här, men fullheten av himmelriket, fullheten av Jesu närvaro, får vi uppleva först i livet efter detta.

Till eftertanke:

Hur skulle du definiera Guds rike?

Johannes Döparen vänder sig till dem som litade till att det var nog att bara höra till en släkt, en tradition eller ett speciellt sammanhang (vers 9). Det är ingen garanti att bara finnas med i ett speciellt sammanhang. Gud förväntar att vi också ska bära den frukt som hör till omvändelsen(vers 8).

"Varje träd som inte bär god frukt skall huggas ned och kastas i elden" (vers 10). Jesus använder senare en liknande bild då han undervisar lärjungarna i Johannes 15: "Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt."

Då Johannes Döparen introducerar Jesus och Jesu kommande uppdrag säger han "Han skall döpa er med Helig Ande och eld" (vers 11). Det är den ena delen av Jesu uppdrag.

I Johannesevangeliet presenterar Johannes Döparen vid samma tillfälle Jesu andra uppdrag: "Där är Guds lamm som tar bort världen synd" (Joh 1:29). I dessa två bibelverser sammanfattas Jesu uppdrag på jorden: Att bära fram Lammets blod som frälser och renar oss från all synd, och Andens eld som ger oss kraft att leva ut Kristuslivet. Blod och Eld.

Till eftertanke:
Vad innebär det att döpas med den Helige Ande?

Vid dopet får Jesus höra orden "Detta är min älskade son, han är min utvalde" (vers 17). Här talar rösten från himlen om Guds enfödde son Jesus. Senare i Bibeln kan vi läsa att Jesus betecknas som den förstfödde och inte den enfödde. Den förstfödde innebär att alla dem som tar emot Jesus och blir födda på nytt också blir Guds barn. Om du har tagit emot Jesus i ditt liv, och om du lyssnar tillräckligt noga, kan du också höra rösten från himlen säga "Du är min älskade son eller dotter".

Inga kommentarer: