29 dec. 2022

KOM SNART! – Upp 22


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 22

Läs bibeltexten här

"Han som betygar detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåd vare med alla." (Upp 22:20-21 FB)

Bibelns sista kapitel fortsätter att tala om den kommande härligheten, där det inte finns någon lampa, "ty Herren Gud skall lysa över dem" (vers 5).

Tre gånger i kapitlet säger rösten: "jag kommer snart" (verserna 7, 12, 20). Både den Helige Ande och församlingen säger "kom" (vers 17).

Den avslutande bönen i Bibeln är en önskan om Jesus snara tillkommelse: "Amen, kom, Herre Jesus!" (vers 20)

==> Mannakorn att tugga på under dagen:
Kom, Herren Jesus!

   ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
- Vers 1-5  Den dubbla strömmen
- Vers 6-21  Avslutning

Kommentar:
Vers 1-6
Johannes ser synen om den framtida härligheten. Den dubbla strömmen rinner fram på ömse sidor av den stora gatan. Vattnet, Livets vatten, är klart som kristall och ger liv och läkemedel till växter och människor.  Människorna ska se Guds ansikte och hans närvaro ger allt ljus man behöver.

Vers 7-20
På nytt kan vi läsa att det finns en speciell välsignelse över dem som tar vara på profetian i denna bok (vers 7): I början av Uppenbarelseboken står det att den är salig som lyssnar och tar vara på innehållet i boken (Upp 1:3). Här i sista kapitlet läser vi att den är salig som håller fast vid orden i denna profetia.

Det räcker inte bara att lyssna på Guds Ord, vi måste också hålla fast vid det. Till och med i en tid som denna då Guds Ord ifrågasätts mer och mer.

Boken avslutas med att Jesus säger att han kommer snart och bruden säger "Amen, kom, Herre Jesus".

Till eftertanke:
- På vilket sätt skulle det påverka ditt liv och dina prioriteringar om du visste att Jesus skulle komma tillbaka i år?
- Anden och bruden säger till alla som törstar att de får komma och dricka fritt av livets vatten. Anden är den Helige Ande och bruden det är vi. Anden fortsätter att säga det i vår tid. Gör vi det också, eller har vi tystnat?
- Är du redo för att Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud och för de händelser som Uppenbarelseboken berättar om? 

Inga kommentarer: