9 dec. 2022

DE HELIGAS BÖNER – Upp 8


Bibelläsning: Uppenbarelseboken 8

Läs bibeltexten här

"Och röken från rökelsen tillsammans med de heligas böner steg från ängelns hand upp inför Gud." (Upp 8:4 FB)

I det åttonde kapitlet beskrivs de heligas böner som rökelse som stiger upp inför Guds tron. "De heliga" är inte en benämning på extremt vällyckade kristna utan är helt enkelt en benämning på kristna människor.

Dina böner finns med inför Guds tron. Det finns någon som hör när du ber, även om du inte tycker att dina ord når så långt.

Bara det att vi får bära fram våra böner inför Gud gör att vi kan fyllas med en "frid som övergår allt förstånd" (Fil 4:6-7)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Mina böner stiger upp som rökelse inför Guds tron.

 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Översikt:
-Det sjunde sigillet bryts - Vers 1
-De sju änglarna med de sju basunerna - Vers 2-6
-De första fyra änglarna blåser i sina basuner - Vers 7-13


Kommentar:
Här bryts det sjunde sigillet. De första sex sigillen bröts i kapitel 5 och 6. Kapitel sju ger oss in inblick i vad som sker i himlen.

När det sjunde sigillet bryts inträder en tystnad och sju basuner ges åt de sju änglarna. Änglarna blåser i de fyra första basunerna:

- Den första basunen:
Hagel och eld, blandat med blod slår ned på jorden och en tredjedel av jorden bränns av.

- Den andra basunen:
Ett brinnande berg slår ned i havet oc en tredjedel av vattnet blev till blod, en tredjedel av alla levande väsen i havet dör, en tredjedel av alla fartyg går under.

- Den tredje basunen:
En brinnande stjärna slår ned på jorden och en tredjedel av alla vattendrag blir förgiftat och många människor dör av vattnet.

- Den fjärde basunen:
En tredjedel av solen, månen och stjärnorna förmörkas och dagen förlorar en tredjedel av sitt ljus

Som jag påpekat tidigare är naturkatastrofer och krig inte längre lokala katastrofer i den sista tiden. Katastroferna ökar i omfattning och utbredning och drabbar stora delar av jorden i stället för bara närområdet.

Det ser ut som de sju änglarna är utsända av Gud. Det innebär att de katastrofer det talas om i den sista tiden är uttryck för Guds vrede. Dessa katastrofer hölls tillbaka för en tid, så att Guds tjänare skulle hinna märkas med Guds sigill (Upp 7:3).

Till eftertanke:
- De katastrofer som drabbar jorden och människorna i den sista tiden ser ut att vara uttryck för Guds vrede. Vad tänker du om det?

Inga kommentarer: