7 apr. 2011

Nu läser jag Rob Bells bok

Så fick jag då äntligen hämta ut Rob Bells bok, "Love Wins", på postkontoret i Riga. Det var flera veckor sedan jag beställde den på Amazon.com.

Det är med viss förväntan jag börjar läsa boken. Jag har läst massor om boken. Jag har läst recensioner, både svenska och internationella. De allra flesta har varit mycket kritiska och betecknar Bells bok som en klar avvikelse från klassisk kristen tro. Jag ska försöka läsa boken utan förutfattade meningar, även om jag har mycket stora problem att acceptera förkunnelsen från Emerging Church-rörelsen.

Inledningen
Redan i inledningen förstår jag plötsligt varför så många betecknar boken som avvikande från klassisk kristen förkunnelse. Det är helt enkelt därför att Rob Bell själv tar avstånd från klassisk kristendom. Han skriver i inledningen att den dominerande kristna undervisningen om den dubbla utgången, himmel och helvete, är fullständigt missvisande. Bell kommer med ett frontalangrepp på läran om den dubbla utgången och skriver att denna felaktiga lära har kommunicerats som en central sanning i den kristna tron (sid VIII).

Det enda argumentet för det påståendet som jag kan upptäcka är de lösryckta orden från en bibelvers: "Ty så älskade Gud världen..." (sid VII). Men om man läser fortsättningen på den versen kan man läsa att kärleksförklaringen relateras till den dubbla utgången. "...att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte skall förlorad ha utan ha evigt liv" (Joh 3:16).

Hoppsan, Rob Bell, det var väl knappast någon bra början att använda en bibelvers om den dubbla utgången för att visa att läran om den dubbla utgången inte en riktig.

Kapitel 1
I kapitel ett ifrågasätter han all traditionell frälsningsförkunnelse och ställer en massa frågor som i och för sig kan vara nog så viktiga att reflektera över.

Kapitlet innehåller som sagt en massa frågor, men inga svar. Svaren utlovas i de kommande kapitlen. Det ser jag fram mot.

Kapitel 2
Rob Bell:
Det andra kapitlet handlar om himlen, evigheten och den tillkommande världen. Budskapet är att himlen, evigheten och den tillkommande världen inte är en annan plats och att det inte handlar om livet efter döden.
Himlen är inte en plats dit vi kommer efter döden. Himlen handlar om livet här på jorden då den förvandlas till något bättre. Himlen är då vi intensivt upplever glädje, frid och kärlek i detta livet (sid. 59). Då Jesus talar om himlen använder han det ofta som ett namn på Gud (sid.58).
Evigheten handlar inte i första hand om tid som håller på utan att slut, utan mer om kvalitet i livet här på jorden.
Den tillkommande tiden är inte något som kommer efter döden, utan något som skapas här på jorden.

Min kommentar:
Det finns mycket i det som Rob Bell skriver i detta kapitel som jag kan hålla med om. Jag menar att det eviga livet börjar här i tiden då vi blir frälsta och tar emot Jesus. Men jag tror inte att det eviga livet bara handlar om att få det bättre här i tiden. Jag håller också med om att vi ska bidra till att Guds rike tillkommer här på jorden och att vi redan här kan få smaka den tillkommande världens krafter (Hebr 6:5).

Men är detta verkligen allt Jesus har att erbjuda? Att vi ska få det bättre här i tiden?  Jag hittar ingenting i Rob Bells utläggning om himlen som talar om evigheten i tid. Ingen av oss lever på den här jorden i evighet. Jag tycker att det är en fattig världsbild. Vad har den att säga till alla martyrer i gången tid och i våra dagar. Är budskapet till dem att de ska få det bättre på jorden i morgon? De finns inte kvar i morgon!!
Då Jesus säger till rövaren på korset att han ska få vara med Jesus i paradiset idag, menar då Jesus att han ska få det bättre här på jorden???

Och om himlen bara är här på jorden varför ska vi då be "låt din vilja ske på jorden liksom den sker i himlen"?

Kapitel 3 - Helvetet
Rob Bell vänder sig mot avarter av kristen förkunnelse och börjar kapitlet med någon som demonstrerade iklädd en jacka "Turn or burn" (Vänd om eller brinn). Bell använder fler exempel på hur kristna beskriver helvetet som en plats där man ska brinna och torteras i evighet. Det är bara det att jag aldrig i mitt liv hört någon sådan förkunnelse. Jag har gått på gudstjänster hela mitt liv sedan jag var tio år gammal och har aldrig hört något sådant förkunnas. Så Bell utgår i sitt resonemang från något som jag tror få har upplevt.

Bell talar mycket om att helvetet är något vi upplever här på jorden och i den mån vi upplever helvetet efter döden är det ett temporärt och inte ett evigt lidande.

Vidare säger han att de som talar om att människor kommer till helvetet är ofta dem som bryr sig minst om det helvete som pågår just nu, medan de personer som bryr sig om helvetet på jorden just nu, verkar vara minst intresserade av helvetet efter döden. Det är möjligt att det kan finnas någon sanning i det uttalandet, men jag har mestadels upplevt motsatsen. De som verkligen tror på helvetet efter döden är de som är ivrigast att rädda människor undan helvetet. Både helvetet efter döden och helvetet här i livet.

Jag verkar i ett sammanhang där man i sina trosartiklar talar om "de rättfärdigas eviga salighet och de orättfärdigas eviga straff." (Frälsningsarmén trosartiklar). Bland de människor runt mig, som skrivit under på denna trosartikel, arbetas det dagligen med ge mat, kläder, värme och omsorg till andra människor som lever i ofattbar misär. Så nog kan det finnas mycket av medmänsklig omsorg bland dem som tror på ett evigt helvete efter döden.

Jag håller med Bell om att många människor lever sitt liv på jorden i ett obeskrivligt helvete. Jag ser dem dagligen, och vi är dagligen sysselsatta med att försöka lindra detta helvete. Men jag tycker att Bell överbetonar det helvete vi upplever på jorden och hamnar i ett socialt evangelium och har väldigt lite fokus på den evighet som kommer efter döden. Bells fokusering riskerar att vi lägger all kraft på att hjälpa människor de åren vi tillbringar på jorden, men glömmer bort att frälsningen i Jesus Kristus är det enda vägen till evigt liv i gemenskap med Jesus.

Då jag läser kapitlet ligger det nära till hands att tänka på William Booths profetia om framtiden där han bland annat säger att det kommer att förkunnas "himmel utan helvete". Helvetet finns visserligen med i Rob Bells bok, men det är omdefinierat till att huvudsakligen gälla denna tiden och i den mån det finns ett helvete efter döden, så är det ett övergående fenomen.

Jag återkommer då jag hunnit läsa mer i Bells bok.

/PB

PS
Detta är inte ett försök till vetenskaplig analys av Rob Bells teologi. Detta är en bloggpost. Bloggposter uttrycker oftast spontana reaktioner på det som möter oss i livet. Detta är mina spontana reaktioner då jag läser Rob Bells bok.

Vad andra tycker:
Dagen 
Stefan Swärd
Kolportören

2 kommentarer:

Lelle sa...

Man kan bara konstatera att vi lever i den yttersta tiden. Jesus kommer snart. Precis detta säger Jesus och apostlarna skall ske i denna tid. Vargar kommer in i hjorden, man skall förneka den som köpt dem.

Ingen kan komma och påstå att bibeln är luddig. Man tror mer på sina egna tankar än på Gud.

Bakom detta förfall står Guds värste fiende. Djävulen lyckas väldigt bra om han får oss att sluta förkunna Sanningen i tro att vi är kloka....

Han lurar i oss att vi genom detta skall locka människor till Kristus, fastän det ör tvärtom.

Ett faktum är att finns ingen synd och inget helvete finns ingen försoning eller frälsningsglädje. Och vi är alla förlorade.

Anonym sa...Stop by my blοg - sensual massage
Take a look at my website :: erotic massage in London