25 apr. 2011

Time om Rob Bell

"Time gör Rob Bells bok till en toppnyhet. Jag noterar också att Time tolkar boken på samma sätt som jag gör. Han ligger inte inom ramarna för det som uppfattas som kyrkans konventionella tro, och vad som menas med evangelikal."

Läs mer på Stefan Swärds blogg>

Inga kommentarer: