26 apr. 2011

”Blåsippors rättsskydd högre än oönskade fosters”

Stefan Swärd skriver på DN Debatt en replik i debatten som tagit fart den senaste veckan om en förändrad syn på aborter.
Swärd skriver: "Hur vi värderar fostret beror på om det är önskat eller inte – en märklig människosyn. Blåsippor och vargar har betydligt högre rättsskydd än oönskade barn före den 18:e graviditetsveckan." 
Läs mer>

Inga kommentarer: