13 apr. 2011

rupebas morgonkoll den 13 april

Kristna arresterade i Peking efter att ha försökt hålla gudstjänst
Kyrkans Tidning - "Ett dussintal kristna som försökt hålla en utomhusgudstjänst i Peking, i en protest mot att de av kommunistpartiet inte får praktisera sin tro, arresterades i söndags."

Påvemöte utan synkretism
Världen idag - "Påven varnar för religionsblandning. Ett halvår före ett vatikanarrangerat interreligiöst möte i Assisi, höjer påven ett varningens finger mot synkretism."

Ingen demokrati utan religionsfrihet
Dagen - "Länder som just nu är inne i folkligt drivna revolutioner har mycket svag religionsfrihet. Och det finns en risk att det nuvarande läget försvårar möjligheten att fritt utöva religion."

Konsten att starta en ny religion
Stefan Gustavssons blogg - "Prästen Ulla Karlsson i Aspeboda (Västerås stift) har en debattartikel i Kyrkans tidning, där hon avreagerar sig mot den tro som hon själv i egenskap av präst företräder."

Inga kommentarer: