20 apr. 2011

rupebas morgonkoll den 20 april

Tillslag mot kristen församling i Peking
Dagen - "Polis i Peking grep i söndags medlemmar i en underjordisk, protestantisk kyrka. De ökande tillslagen mot oliktänkande efter Jasmin-demonstrationerna gäller tydligen nu även religiösa grupper."

Bibeln sätts upp som teaterföreställning
Kyrkans Tidning - "Göteborgs stadsteater sätter upp Bibeln på stora scenen nästa år. Det är författaren Niklas Rådström som har dramatiserat en helaftonsföreställning där både gamla och nya testamentet ingår."
Europarådet: Kön – en social konstruktion
Dagen - "Europarådet är på väg att omtolka ordet "kön". Nu ska kön bli en social konstruktion, inte en biologiskt grundad skillnad mellan människor."

Kristen kvinna och stark
Sändaren -"Kristen och kvinna är arbetsnamnet på den nya organisation som ska bli en mötesplats för alla kvinnor men ha en särskild relation till den kyrka som växer fram i arbetet ”Gemensam Framtid”. 

Inga kommentarer: