13 apr. 2011

Jag fortsätter att läsa Bells bok - Del 3

De tidigare inslagen av reflektioner vid genom läsningen av Rob Bells bok "Love wins" finner du här:
Del 1
Del 2

Kapitel 6 - Det finns klippor överallt
I kapitlet berättar Bell episoden när Israels barn saknade vatten i öknen. Då Moses slog på klippan kom det vatten ur klippan. Senare i Nya Testamentet skriver Paulus om denna händelse: "De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus" (1 Kor 10:5 FB).
Bell tolkar berättelsen med att folket i GT mötte Jesus utan att veta att det var Jesus, utan att ens veta att Jesus existerar. Rubriken på kapitlet anspelar på att Jesus på samma sätt finns närvarande i varje klippa, och överallt annars.

Bell skriver vidare om denna närvaro som finns "som en energi i världen, en gnista, en elektricitet som allt har kontakt med. Grekerna kallar den "zoe", mystikerna kallar den " "Ande", och Obi-Wan kallar den "Kraften" (sid 144).

Bell fortsätter tankekedjan med att på samma sätt som israeliterna mötte Jesus i klippan utan att veta att det var Jesus, så kan vem som helst, även Muslimer, Hinduer och Buddhister möta Jesus utan att veta att det är Jesus. Utan att ens veta att Jesus existerar.

Jag är tveksam till om detta håller. All andlig energi vi möter i livet och i olika religioner kan naturligtvis inte vara Jesus. Bibeln talar även om att vi påverkas av onda andar och avgudar. Kan man tillbe någon/något som man inte känner till? Är det OK att tillbe någon/något vad som helst? Och om vi kan möta Jesus i många olika religioner, var det nödvändigt för Jesus att dö på korset? Finns det olika vägar till Fadern?

Här vill jag vara tydlig:
-Rob Bell säger inte att det finns flera vägar till Fadern
-Rob Bell säger att Jesus är den enda vägen
-Rob Bell säger inte att det inte spelar någon roll vilken religion man tillber...
....men säger han inte det ändå?

Rob Bell är, fömodligen avsiktligt, flertydig.

Bell har just lagt ut ett videoklipp där han dementerar att han är universalist (Att alla människor blir frälsta till slut oavsett hur de lever sina liv). Samtidigt menar många som läser Rob Bells bok att Bell är universalist. Stefan Swärd, under många år ordförande för Evangeliska Frikyrkan, skriver att han nu lusläst Bells bok för tredje gången och slår fast att Bell är universalist. Hur är det det möjligt att så många människor över hela världen skriver, efter att ha läst "Love wins", att Bell är universalist, samtidigt som han själv förnekar det? Kan dom inte läsa? Förstår dom inte vad han skriver?

Orsaken är att Bells sätt att skriva uttrycker både-och.  Det finns klara uttalanden som pekar mot att Bell är universalist och dunkla uttalanden som pekar mot att Bell inte är universalist. Bells berättarkonst är både-och samt varken-eller. Ja är inte ja och nej är inte nej. Det är klart att ett sådant framställningssätt skapar förvirring. Om Bell anser att han har något viktigt att framföra borde han väl vinnlägga sig om att bli förstådd. Nu ser det ut som om Bell i stället vinnlägger sig om att bli missförstådd.

Det är på samma sätt i detta kapitel. Då man läser kapitlet kan man lätt få uppfattningen att Jesu närvaro är en andlig energi. Då man till exempel deltar i ockulta seanser och frågar andar så kan Jesu ande dyka upp tillsammans med de andra andarna utan att man vet om att det är Jesus, eller ens vet om att Jesus finns. Är det så Bell menar?

Eller om man tillber Allah eller någon av de hinduistiska gudarna kan det plöstsligt bli så att man tillber Jesus utan att veta om det. Till och med utan att veta att Jesus existerar. Är det detta Bell menar?

Genom att vara flertydig kan Bell tillåta sig att framföra vilka åsikter som helst utan att ta ansvar för åsikterna. Sedan kan Bell stå fram och dementera och säga att han inte alls menar det han skriver. Det är antagligen detta som skapar en sådan uppmärksamhet omkring en bok som egentligen inte har ett entydigt, klart budskap.

Fortsättning följer...

Peter Baronowsky

PS
Detta är inte ett försök till vetenskaplig analys av Rob Bells teologi. Detta är en bloggpost. Bloggposter uttrycker oftast spontana reaktioner på det som möter oss i livet. Detta är mina spontana reaktioner då jag läser Rob Bells bok.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Sounds like an interesting book. However, there are soooo many books on my book list at the moment, I doubt I'll get to read it for a long time. I would though like to comment on my understanding of the topic.

Heaven - I believe that heaven is both here and now, and in the future (inaugurated (? - I always get that term wrong - it's my dyslexia) eschatology). We experience heaven here and now when our soul (which is eternal and exists outside of time and space) communes with God (who is outside time and space). St. Augustine has a brilliant exposition of this concept in his confessions. It is also fully realised in the future when our physical selves die, and our soul is freed to experience perfect and full communion with God. This is more akin to the Buddhist concept of universal consciousness. However, I have difficulty viewing heaven as a physical place, and I certainly don't believe that it is all about making life better here on earth - that's what the Sadducees believed. I can accept that our role is to try to emulate that experience of heaven here on earth - something to strive for - but the true experience is where our souls commune with our creator-God and each other.

Hell - It is interesting to note that our concept of Hell did not make an appearance in literature of any kind until around the middle ages. The ancient Jewish concept of 'Sheol' is simply 'the grave'. There is no real concept of Hell. Around the time of Christ, they came to accept the Hellenistic concept of Hades - the underworld - which is still not the same as Hell. When I was a Cadet, we had a doctrine teacher who suggested that Hell was simply spending an eternity separated from Christ in a constant state of de-creation. He based it on John 1:1-2 which says (along the lines of) all things exist through him (the Word), and apart from him, nothing exists - referring here to Christ as the 'divine Logos' or creative and sustaining force. I find no evidence for, and cannot accept a concept of a physical hell as is taught in theology today. I have heard a LOT of preachers and Christians talk about 'turn or burn' hellfire-and-brimstone preaching. So Bell is probably right to talk about it.

Having said all that, I do like what another FSAOF member once said (something like) 'I cannot accept that God would condemn anyone to hell, because I could never send anyone to hell, and I cannot accept that I am more compassionate and loving than God'.

Just my thoughts.
Yours in Christ,
Graeme Randall
Former Australian East

Anonym sa...

I was going to hold off on my opinions until after all four segments of Lt. B's commentary were completed but after reading the above four comments on Hell I just couldn't wait any longer. If I have time I'll comment on a few of the Lt.'s other points at the end of his 4th entry.

I tend to agree with Peter, Sven and Graeme's theology officer at the Training College in Sydney on this one. After all we are talking about an existence beyond time and space itself that is related to the here and now only in so far as the here and now is a part of eternity. All that there is to describe what is beyond time and space is human metaphorical language.

I also don't understand how anyone can read the four gospels, claim to believe in Christ and yet not believe in Hell! For something that doesn't exist Jesus sure did seem to spend an awful lot of time talking about it. In fact, I'm pretty sure (at the age of 60)that I know of at least a few people who may be there right now (including some professional religious types)and for anyone who's reading this, if you're honest so do you!

The question isn't "Why would a God of love condemn anyone to Hell---especially when I wouldn't do such a thing to anyone myself as Graeme pointed out that a former once said on this site and which seems to be the question so many "with it" people these days are asking as a defense against a belief in Hell.

The real question is "Why would a God of Love condemn the unwilling to Heaven?!!" Nuff' said for now......

Daryl Lach
USA Central

P.S. One other point from a psychological perspective: For something that doesn't exist why do so many people continue to use the word Hell so casually in everyday conversation? Could the truth be that deep down, subconsciously in spite of all of their sophistication they're afraid that they just might be going there?

"You Must go Home By the Way of the Cross, To Stand with Jesus in the Morning!"