10 okt. 2021

Dagens andakt den 10 oktober

 ”…den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.
(Matt 7:14)                       

När en av våra söner var liten gick han på dagis. En dag undervisade man där om människokroppen. Fröknarna talade om hur det såg ut inne i kroppen och visade bilder på magen, njurarna, lungorna och hjärtat. När de kom till hjärtat räckte vår son upp handen och sa: ”Det är där Jesus bor”. Vi vet inte hur fröknarna reagerade, men han berättade efteråt för pappa om händelsen och sa: ”Men dom förstod inte vad jag sa”. Och så fick vi förklara att hjärtat dels är en rent fysisk del av kroppen, men att Bibeln också talar om hjärtat som en osynlig plats i vårt innersta, vårt livs centrum, som kan vara fyllt av det egna jaget, men som egentligen var skapat för en plats för innerlig gemenskap med levande Gud.

Sedan den dagen har vi försökt att göra våra barn medvetna om att de allra flesta människor tror inte som vi. De allra flesta människor vill inte veta av talet om att Jesus har något med vår samtid att göra. De allra flesta människor går den breda vägen, även om den leder fel och det är få människor som finner fram till den trånga port som leder till livet. Och  vi har också fått förklara att det är inte alltid är majoriteten som har rätt.

BÖN

Jesus, tack för att Du vill komma in och bo i vårt innersta. Tack för att du vill ta kontroll över våra liv och tack för att vi får gå den smala väg som är den enda som leder rätt.

Inga kommentarer: