9 okt. 2021

Inför söndagen. Tema: LOVSÅNG

 

FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Första Krönikeboken kapitel 29, vers 10-14

Inför hela församlingen prisade David Herren: ”Prisad vare du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet.
Dig, Herre, tillhör storhet och makt och härlighet och glans och majestät, ja, allt i himlen och på jorden. Ditt är riket, Herre, och du är den upphöjde härskaren över allting.
Rikedom och ära kommer från dig, och du råder över allting. I din hand är kraft och styrka, allt har du makt att göra stort och starkt.
Och nu, vår Gud, tackar vi dig och lovar ditt härliga namn.
Ty vem är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, från dig kommer allt, och det vi givit åt dig har vi fått ur din hand.

FRÅN BREVLITTERATUREN

Första Thessalonikerbrevet kapitel 5, vers 16-24

Var alltid glada,
be ständigt
och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.
Släck inte anden,
förakta inga profetior
men pröva allt. Ta vara på det som är bra,
och avhåll er från allt slags ont.
Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.
Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det.

FRÅN EVANGELIERNA

Lukasevangeliet kapitel 17, vers 11-19

Under sin vandring mot Jerusalem följde han gränsen mellan Samarien och Galileen.
När han var på väg in i en by kom tio spetälska emot honom. De stannade på avstånd
och ropade: ”Jesus, mästare, förbarma dig över oss!”
Då sade han till dem: ”Gå och visa upp er för prästerna!” Och medan de var på väg dit blev de rena.
En av dem vände tillbaka när han såg att han hade blivit frisk. Med hög röst prisade han Gud
och kastade sig till marken vid Jesu fötter och tackade honom. Han var samarier.
Jesus frågade: ”Blev inte alla tio rena? Var är de nio andra?
Är det bara den här främlingen som har vänt tillbaka för att ge Gud ära?”
Och han sade till mannen: ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.”

FRÅN PSALTAREN

Psaltaren psalm 65, vers 9-14

De som bor vid jordens ändar står häpna
inför dina mäktiga gärningar,
öster och väster fyller du med jubel.

Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.

Du vattnar åkerns fåror
och jämnar ut dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.

Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.

Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.

Ängarna smyckas av fårhjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.

(Bibeltexterna är hämtade från Bibel 2000)

Inga kommentarer: