12 okt. 2021

Dagens andakt den 12 oktober

 


”Ännu när ni blir gamla är jag densamme, ännu när ni grånat skall jag bära på er. Jag har skapat er, jag skall lyfta, bära och rädda er.” (Jes 46:4)

Många människor kan aldrig lära sig att flyta i vatten. De är alldeles för spända och oroliga, och vågar inte överlämna sig till vattnets bärkraft. Och tyvärr verkar det vara så, att vattnet bär oss först när vi vågar slappna av och lita på dess förmåga att hålla oss uppe. Det är först när vi vågar hänge oss åt vattnet, när vi reservationslöst vågar vila i dess famn, som vi kan flyta. 

Den som på allvar tar med sig löftet i dagens bibelord, in i den nya dagen kan vara verkligt trygg. Gud lovar att bära oss genom hela livet och när vi vågar vila i det löftet, kan vi ha frid i vårt inre vad som än möter. 

BÖN

Herre, tack för att du som skapat mig och lovat bära mig genom hela livet, bär mig också idag. Varje timme, varje stund får jag påminna mig om ditt löfte till mig idag.

Inga kommentarer: