2 okt. 2021

Inför söndagen. Tema: Änglarna


Söndagens texter utan kommentarer

FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Daniel kapitel 6, vers 16-22

På kungens befallning hämtades nu Daniel och kastades i lejongropen. Kungen sade till honom: ”Den gud som du ständigt dyrkar må rädda dig!”
Sedan drog man fram en sten och lade den över gropens öppning, och kungen förseglade den med sitt eget och sina stormäns sigill, så att ingenting skulle kunna ändras i Daniels sak.
Kungen gick tillbaka till sitt palats. Han fastade hela natten, ville inte ha någon kvinna och låg sömnlös.
Tidigt i gryningen steg han upp och skyndade sig till lejongropen.
Då han närmade sig gropen ropade han på Daniel med ängslan i rösten: ”Daniel, du den levande Gudens tjänare! Har den gud som du ständigt dyrkar kunnat rädda dig från lejonen?”
Då hörde kungen Daniels röst: ”Konung, må du länge leva!
Min Gud har sänt sin ängel. Han stängde till gapet på lejonen och de gjorde mig ingen skada. Jag har befunnits vara oskyldig inför Gud, och jag har inte heller gjort något ont mot dig, konung.”

FRÅN BREVLITTERATUREN

Uppenbarelseboken kapitel 12, vers 7-12

Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred,
men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen.
Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom.
Och jag hörde en stark röst i himlen säga: ”Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud och makten hos hans smorde. Ty våra bröders anklagare har störtats ner, han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt.
De har besegrat honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden.
Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem. Men ve över jorden och havet: djävulen har stigit ner till er, och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort.”

FRÅN EVANGELIERNA

Lukasevangeliet kapitel 10, vers 17-20

De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.”
Han svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.
Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er.
Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.”

FRÅN GAMLA TESTAMENTET

Psaltaren psalm 103, vers 19-22

Herren har rest sin tron i himlen,
allt är underlagt hans välde.

Lova Herren, ni hans änglar,
starka hjältar, som gör vad han befallt!


Lova Herren, hela hans härskara,
ni som tjänar honom och gör hans vilja!

Lova Herren, alla hans verk,
överallt i hans välde!
Lova Herren, min själ!

Inga kommentarer: