7 okt. 2021

UTMANINGEN 7 okt - Hes 27

 

DET MÄKTIGA VACKLAR

Bibelläsning: Hesekiel 27
Läs bibeltexten här

Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Kustländernas alla invånare häpnar över dig, deras kungar står rysande med förfäran i sina ansikten.”  (Hes 27:34-35 FB)

Kapitlet är en klagosång över Tyrus. Tyrus såg sig själv som den fullkomliga skönheten (vers 3).

Tyrus beskrivs som den mest framgångsrika handelsstaden med enorma rikedomar. Tyrus hade också en imponerande krigshär (vers 10-11).

Men trots sin skönhet, rikedom och makt störtas Tyrus ned och slutar att finnas till (vers 36).

Samma sak ser vi hända i våra dagar. Förtryckar- och diktaturstater faller den ena efter den andra. Folken reser sig och de som hade all skönhet, rikedom och makt måste fly för sina liv.

Vi brukade sjunga en sång på Frälsningsarmén då jag var yngre:
Då världsriken vacklar och störtar i grus och allt mot förgängelse går,
ja då är det gott att ha grundat sitt hus, på klippan som evigt består
…”

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet (Matt 6:33)

________________
Innehåll kapitel 27:
Klagosång över Tyros

Innehåll:
Tyros beskrivs som ett skepp (vers 1-9).
Gränserna var mitt i havet (vers 4), masten kom från en ceder i Libanon (vers 5), seglet var av fint broderat tyg från Egypten (vers 7) och en viktig sysselsättning var att täta fogar (vers 9).

Beskrivning av Tyros fantastiska makt och skönhet (vers 10-25).
Förutom sin skönhet hade Tyros en stark krigshär som bestod av legosoldater från många olika platser (vers 10-11). Den starka krigshären kan vara en av förklaringarna till att Nebukadnessar fick belägra Tyros i tretton år och att han slutligen lyckades inta bara en del av staden.
Se också kommentaren till föregående kapitel (27) om Tyros undergång.

Den sista delen av kapitlet beskriver skeppets undergång (vers 26-36).
Skeppet med hela krigshären och allt manskap sjunker ned i havets djup (vers 27-36). Då skeppet förlist häpnar alla kustländernas invånare och köpmännen bland folken visslar hånfullt åt det en gång så mäktiga Tyros (vers 34-36).

Till eftertanke:
Tyros hade sin trygghet i sin rikedom, skönhet och mäktiga här. Men allt detta tog slut.
- Var har jag min trygghet?


Inga kommentarer: