2 okt. 2021

UTMANINGEN 2 okt - Hes 22

ATT STÄLLA SIG I GAPET

Bibelläsning: Hesekiel 22

Läs bibeltexten här

"Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen."  (Hes 22:30 FB)

Hesekiel fortsätter även i detta kapitel att fördöma folkets levnadssätt:
"Men se, jag slår ihop mina händer i vrede över den orätta vinning du håller på med och över de blodsdåd som sker hos dig." (vers 13).

I kapitlet förutsägs även att Israels folk ska spridas ut över hela jorden (vers 15), vilket skedde i generationen efter Kristus och som pågått ända fram till våra dagar (1948).

I allt detta elände söker Herren någon som kan bygga en mur och ställa sig i gapet för landet (vers 30). Herren frågar.
-var finns förebedjarna?
-var finns de som kan ställa sig i gapet mellan människorna och Gud?

Vi behöver också idag förebedjare för vårt land. Människor som ställer sig i gapet. Människor som med sina förböner beskyddar landet. Många av de gamla förebedjarna har gått hem till Herren. Herren söker i landet efter någon som kan ställa sig i gapet.

- Mannakorn att tugga på under dagen: Jag vill vara med och ställa mig i gapet och be för vårt land.

___________________

Innehåll kapitel 22:

Jerusalems synder

Kommentar:
Kapitlet beskriver ett land i totalt sammanbrott.

1/ Prästerna som skulle vara de som skulle undervisa folket i Guds ord och leda folket på rätt väg (vers 26). Men istället kränkte de Guds ord och blundade för rent och orent och för Guds sabbater.

2/ Furstarna som skulle värna om folket agerar som rovgiriga vargar (vers 27). De förgör människor för att skaffa sig själva fördelar och rikedom.

3/ Profeterna skulle lyssna på Gud och förmedla Guds tilltal till människorna. Men de ger falska profetsyner och lögnaktiga spådomar (vers 28).

4/ Folket skördar resultatet av ledningens förfall. "Där profetia icke finnes, där bliver folket tygellöst" (Ords 29:18; 1917 års översättning). Tygellöst betyder att var och en springer dit den vill utan att ta hänsyn till något annat. De stjäl, förtrycker och utövar våld (vers 29). De bryr sig inte om vad som är rätt eller fel.

Till eftertanke:
Då vi läser beskrivningen av prästerna, furstarna, profeterna och folket kanske vi upptäcker att det finns likheter med situationen idag.
- Bygger jag mitt liv på Guds ord eller lever även jag "tygellöst"


 

Inga kommentarer: