4 okt. 2021

UTMANINGEN 4 okt - Hes 24


DU SKALL VARA ETT TECKEN

Bibelläsning: Hesekiel 24

Läs bibeltexten här

Du skall vara ett tecken för dem, och de skall inse att jag är Herren.”  (Hes 24:27 FB)

I kapitlet utför Hesekiel symboliska handlingar som ett budskap från Herren. Folket frågar då vad dessa handlingar betyder (vers 19). Profetens handlingar väcker frågor som ger profeten möjlighet att förkunna vad Gud har sagt.

Våra liv som kristna borde väcka frågor hos vår omgivning. En kristen bör demonstrera en annorlunda livsstil. En livsstil som inte styrs av egoism och egenintresse, utan en livsstil som bryr sig om dem som ingen bryr sig om.

Vi behöver idag kristna som kan vara ett tecken och som gör att människorna också i vår tid inser Guds storhet (vers 27)

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Du skall vara ett tecken. 

___________________
Innehåll kapitel 24:
Jerusalem liknas vid en kokande gryta (vers 1-14)
Profetens handlande - ett tecken (vers 15-27)

Kommentar:
Budskapet i kapitlet förmedlades till dem som levde i fångenskap i Babylonien samma dag som belägringen av Jerusalem började (vers 2). Belägringen skulle sedan vara i två år innan Jerusalem jämnades med marken 586 f.Kr.

Jerusalem liknas vid en gryta som blivit så gammal och rostig att den inte längre kunde renas (vers 3f). Invånarna i Jerusalem liknas vid köttbitar som kokas i grytan under belägringen och erövringen av Jerusalem (vers 4). Befolkningen i Jerusalem kände sig förmodligen trygga i Jerusalem för att de hade klarat sig under de två tidigare deportationerna till Babylonien 605 och 597 f.Kr. Att Gud hade försökt rena folket (vers 13) syftar troligtvis på de två tidigare deportationerna. 

Dessa profetior kommer till folket i förväg för att folket, då de går i uppfyllelse, ska förstå att Herren är Gud (vers 24 och 27).

Till eftertanke:
- Har även vi en benägenhet att invaggas i tron att allt är bra som det är?
- Behöver även vi påminnas om att det är Herren som är Gud och inte vi själva?Inga kommentarer: