11 okt. 2021

UTMANINGEN 11 okt - Hes 31


LÅT ER VARNAS

Bibelläsning: Hesekiel 31
Läs bibeltexten här

"Detta sker för att inget träd som växer vid vatten skall yvas på grund av sin höjd och sträcka sin topp upp bland molnen, och för att inte ens det väldigaste av dem skall stå där och vara högmodigt" (Hes 31:14 FB)

Rubriken över kapitlet i Folkbibeln är "Det skall gå Egypten som Assyrien". Egypten varnas för att förtrösta på sin egen förträfflighet. Profeten jämför med Assyrien som en gång var så mäktigt. På samma sätt ska det gå med Egypten.

Assyriens fall beskrivs i verserna 12-13.
Kapitlet är en varning mot högmod, stolthet och självtillräcklighet och en uppmaning att sätta sin tillit till Gud och inte till sig själv.

Hjälp oss Herre, att förstå att vår styrka ligger i vår svaghet och vårt totala beroende av Dig.
"Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." (2 Kor 12:9-10) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Då jag är svag kan Gud vara stark i mig.

__________________
Innehåll kapitel 31:
Egyptens fall

Kommentar:
Assyrien liknas med ett träd (vers 3). Det var det vackraste av alla träd (vers 8). Men det vackra trädet förhävde sig över sin storhet och kommer därför att fällas av en främmande makt (vers 10-12).

Hesekiel jämför Egypten med Assyrien. Assyrien hade varit den dominerande nationen i Mellanöstern i nära trehundra år (900-612 f.Kr.). Men trots sin storhet och makt hade Assyrien nyligen blivit krossat av Babylon.

Assyrien används här som ett varnande exempel till Egypten. På samma sätt som Assyrien frestades Egypten av högmod över sin storhet och förträfflighet och det skulle leda till Egyptens fall (vers 18).

Till eftertanke:
Högmod går före fall (Ords 16:18)
- Det gällde för Assyrien
- Det gällde för Egypten
- Det kan gälla även för mig

Inga kommentarer: