2 okt. 2021

Kyrkovalet reducerar teologi till politisk kamp


SEA:s Jacob Rudenstrand kommenterar kyrkovalet.

I världens mest sekulariserade land hörs det ofta att religionen inte ska lägga sig i politiken. Men sällan hörs det motsatta – att politiken inte ska lägga sig i religionen. Detta har aktualiserats i det nyligen avgjorda kyrkovalet.

Många medlemmar, till och med riksdagspolitiker, trodde inför år 2000 att den politiska makten skulle brytas över Svenska kyrkan. Någon politiskt obunden kyrka blev dock inte följden av det som officiellt benämndes som Svenska kyrkans ”relationsförändring” till staten. I boken ”Reformismens väg – om socialdemokratin och kyrkan” som kom ut häromåret beskriver författaren och journalisten Jesper Bengtsson för den socialdemokratiska tankesmedjan Tidens räkning ”hur politiska krafter under lång tid arbetat för att förändra en religiös institution”.  Han påtalar särskilt hur det socialdemokratiska ”partiet har varit med och steg för steg flyttat kyrkans värderingar i progressiv riktning”. Politisk ideologi snarare än teologisk bearbetning har varit vägledande. Detta stämmer väl in i den bild som Klas Hansson, tidigare direktor vid ärkebiskopskansliet, tecknar i sin kritiska bok ”Kyrkomöte och partipolitik” om att det finns en ”partipolitisk påverkan på ett övergripande, idémässigt plan” i kyrkomötet till följd av de politiska idéernas dominans.

Läs mer här:  https://www.sea.nu/kyrkovalet-reducerar-teologi-till-politisk-kamp/

 

Inga kommentarer: