8 okt. 2021

Att läsa favoritbibelställen räcker inte för att lära känna Jesus


Församlingstillväxten i Sverige är i princip lika med noll. För att vända siffrorna gäller det att de redan troende vet vad de tror på, vilket är en omöjlighet utan Bibeln, skriver Julia Forsberg och Olivia Liebgott.

Statistiken talar sitt tydliga språk: Bibelläsandet hos svenskarna har under de senaste decennierna tydligt minskat. Enligt en Sifoundersökning från 2016 räknar man med att ungefär sju procent av Sveriges befolkning läser Bibeln någon gång varje månad och endast två procent dagligen. Eftersom andelen bekännande kristna i Sverige är högre än två procent, kan vi anta att denna minskning även gäller inom våra församlingar.

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/08/31/att-lasa-favoritbibelstallen-racker-inte-for-att-lara-kanna-jesus/

Inga kommentarer: