6 okt. 2021

UTMANINGEN 6 okt - Hes 26


ÖVERMOD OCH SKADEGLÄDJE

Bibelläsning: Hesekiel 26
Läs bibeltexten här

"Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: "Ha, ha, folkens port har brutits ner. Då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner." Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot dig, Tyrus" (Hes 26:2-3 FB)

Domsord över Tyrus som skrattar av skadeglädje när det går illa för Jerusalem. Tyrus tänker sig att Jerusalems fall kommer att bidra till Tyrus framgång.

Då Tyrus i övermod gläder sig över andras nederlag, kommer Tyrus själv att drabbas av olycka.

Vårt övermod och vår skadeglädje kommer att komma tillbaka över oss förr eller senare. Gud vill att vi ska ställa oss på de lidandes sida och inte se på oss själva som stora. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig Herre, att varken drabbas av övermod eller "undermod". Hjälp mig att ha min styrka i dig.

_________________
Innehåll kapitel 26:
Profetia mot Tyrus

Kommentar:
Tyrus ligger på Medelhavskusten norr om Israel och var en av de ledande handelsstäderna i Medelhavet. En del av staden låg på kusten och en del låg på en ö ute i havet. Handelsvägarna över havet gick huvudsakligen genom Tyrus och handelsvägarna på land gick till stor del genom Jerusalem.

Då Jerusalem föll hoppades Tyrus att även handelsvägarna på land skulle gå genom Tyrus och därför gladde sig Tyrus vid Jerusalems fall. Hesekiel fick troligen denna profetia 587 f.Kr. (vers 1). Profetian innehåller även den framtida domen över Tyrus som uppfylldes i två tidsperioder.

Nebukadnessar, kungen i Babylon, belägrade Tyrus i tretton år (586-573 f.Kr.). En av orsakerna till den långa belägringstiden var att Tyrus kunde föra in mat och förnödenheter sjövägen under belägringen. Nebukadnessar lyckades bara inta en del av staden. 

En del av profetian gick i uppfyllelse genom Alexander den store 332 f.Kr. som erövrade hela Tyrus och jämnade staden med marken och vräkte resterna av byggnaderna i havet (vers 12) tillsammans med jordmassor för att bygga en väg ut till den del av staden som låg på en ö. Kvar av Tyrus blir då en kal klippa där man kan torka sina fisknät (vers 14). Senare uppstod en fiskeby på platsen.

Till eftertanke:
Läs kapitlet igen och låt dig förundras över hur väl profetian uppfylls i loppet av några hundra år. Du kan lita på Guds ord!

Inga kommentarer: