1 okt. 2021

Ersätt inte bibelordet med predikan om semestrar och idrott


 - Debattinlägg i Dagen av Leif Carlsson -

Ett stort fokus på de heliga texterna är förmodligen en av förklaringarna till att det judiska folket bevarat sin identitet genom årtusendena. Mot den bakgrunden kan man fundera på vad som kommer hända med vår tids kyrka om Bibelns betydelse allt mer förminskas.
 
Det är ingen tillfällighet att väckelserörelsens folk under 1800-talet kallades för läsare. Bibeln var rörelsens centrum, en källa för tro och liv genom bibelläsning, förkunnelse, samtal och diskussioner.

I dag är situationen annorlunda. Bibelkunskapen sjunker bland allmänheten, men också bland bekännande kristna läses Bibeln alltmer sällan.

Regelbundna bibelstudier är sällsynta i församlingarna och i gudstjänsterna riskerar bibeltexter att få ett begränsat utrymme. Ofta läses bara ett kort textavsnitt i inledningen. I predikningarna utgår visserligen de flesta predikanter från en bibeltext, men denna lämnas ofta därhän för att ersättas med berättelser om sportevenemang, händelser i familjen, semesterminnen eller den senaste nyhetsrapporteringen.
 

Inga kommentarer: