13 okt. 2021

UTMANINGEN 13 okt - Hes 33


GUD VILL INGEN SYNDARES DÖD

Bibelläsning: Hesekiel 33
Läs bibeltexten här

"Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar!"  (Hes 33:11 FB)

Gud vill att alla människor vänder sig bort från synden och vänder sig till Herren. Om en syndare vänder om till Herren, kommer han inte att komma på fall genom sin tidigare synd (vers 12). Om en rättfärdig vänder sig bort från Herren och syndar, kommer hans tidigare rättfärdiga gärningar inte att kunna rädda honom (vers 13).

Kapitlet betonar också mitt ansvar för mina medmänniskor. Om Gud manar mig att varna någon för hans ogudaktiga levnadssätt och jag då inte varnar honom, kommer Herren att utkräva hans blod av mig. (vers 8).

Vi kanske tänker att det är kärlekslöst att påpeka för någon att han lever fel och lever i synd. Men den verkliga kärlekslösheten är om vi inte varnar den som lever i synd, så att han får en chans att vända om. 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Gud vill att alla människor ska bli frälsta (1 Tim 2:4)
_________________
Innehåll kapitel 33:
Hesekiel som väktare i Israel (vers 1-9)
Gud vill ingen syndares död (vers 10-20)
Jerusalem har fallit på grund av folkets trolöshet (vers 21-33)

Kommentar:
Från och med detta kapitel förändras Hesekiels budskap. Tidigare profeterade Hesekiel dom och att Jerusalem skulle falla för fienden. Nu hade det hänt: Jerusalem hade fallit. Hesekiels profetior hade gått i uppfyllelse (vers 21).

Jerusalems invånare hade litat på löftet till Abraham om att de skulle få bo i landet hur de än levde sina liv. Men folket levde i synd (vers 26) och släktskapet kan inte rädda någon människa. De ville gärna komma och höra ord från Gud (vers 30), men de ville inte leva efter dem (vers 31). De ville gärna höra vacker sång och musik i gudstjänsten, men de ville inte följa budskapet i den vackra lovsången (vers 32).

Men från och med detta kapitel är det inte bara domsord. Det finns hopp för den värste syndare om han vänder om från sin synd (vers 11-12; 14-16). Gud vill att alla människor ska vända om och bli frälsta (vers 11).

Till eftertanke:
I kapitlet möter vi ett folk som gärna går till gudstjänsten och hör ord från Gud och lyssnar till god sång och musik (vers 30 + 32). De vill att det ska se bra ut till det yttre. De hör vad Gud säger men vill inte göra det, de talar väl med munnen men deras hjärtan finns någon annanstans (vers 31).
De beskrivs på samma sätt som människorna i den sista tiden: de har "ett sken av gudsfruktan" (2 Tim 3:5).
- Hur är det med Guds folk idag? Är det viktigt även för oss att det ska se bra ut i det yttre även om det inte överensstämmer med vårt inre?

Inga kommentarer: