9 okt. 2021

Jesus kan inte ha fel i fråga om bibelsyn

 


Att kristenheten är delad i så många frågor beror på bibelsynen. Men om Jesus trodde bokstavligt på Skriften kan hans efterföljare göra samma sak, skriver Bertil Swärd.

Att tro på Jesus måste väl också innebära att vi delar hans bibelsyn? Eftersom vår tro på Jesus är att han är Guds son, och som Guds son kan han inte ta fel.

Jag har gått igenom vartenda bibelcitat eller bibelhänvisning i Matteus, Markus, Lukas och Johannes där Jesus talar om Skriften, det vill säga vårt Gamla testamente, och inte en enda gång finns minsta tvivel hos Jesus om att allt i Skriften – så kallar Jesus sin bibel – är ingivet av Gud och att det inte finns något fel i den.

Läs mer här:  https://www.dagen.se/debatt/2021/09/03/jesus-kan-inte-ha-fel-i-fraga-om-bibelsyn/

Inga kommentarer: