3 okt. 2021

UTMANINGEN 3 okt - Hes 23

 

GUDS PLATS I MITT LIV

Bibelläsning: Hesekiel 23

Läs bibeltexten här

"Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina och födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Samaria och Oholiba för Jerusalem.
Men Ohola begick äktenskapsbrott i stället för att hålla sig till mig. Hon fick begär till sina älskare, grannarna assyrierna
." (Hes 23:4-5)

Kapitlet handlar om två systrar Ohola och Oholiba, som representerar Samarien och Jerusalem.

Då Ohola och Oholiba ser sig omkring blir de upptända av begär på allt som finns utanför det egna hemmet. De fascineras av, och blir upptända av begär till rikedom och makt. Resultatet blir att begäret driver dem till deras egen undergång.

Det är lätt att se hur fel Ohola och Oholiba handlar, men hur skulle samma berättelse låta om det handlade om Sverige? Sverige som en gång var ett kristet land.

Eller hur skulle berättelsen låta om det handlade om vår församling? Har också vår församling bländats av rikedom och världsliga ting?

Eller hur skulle berättelsen låta om den handlade om mitt liv? Har jag i mitt liv givit Gud den plats han skulle ha till andra saker som rikedom, makt bekvämlighet? 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vilken plats ger jag Herren i mitt liv?
_______________________
Innehåll kapitel 23:
Berättelsen om äktenskapsbryterskorna Obola och Oholiba.

Kommentar:
Kapitlet handlar om två systrar som begår äktenskapsbrott. Båda var Guds folk de tillhörde Herren, men båda vände sig bort från Herren och sökte hjälp hos avgudar och främmande makter.

Den ena systern hette Ohola och är en bild på Samaria, huvudstaden i Nordriket Israel (vers 4f). I stället för att lita på Herren vände sig Samaria till Assyrien för att ingå ett militärt förbund och blir en lydstat till Assyrien och betalade skatt till Assyrien (800-talet f.Kr.).
Samaria bryter senare med Assyrien och intas av assyrierna som ödelägger Samaria och för bort folket i fångenskap (722 f.Kr.). Nordriket Israel slutar därmed att existera som en självständig stat.

Den andra systern heter Oholiba och är en bild på Jerusalem, huvudstaden i Sydriket Juda (vers 4). Då Juda blir angripet av sina grannar i norr vänder de sig till Assyrien och blir en lydstat till Assyrien. Då Juda senare blir angripet av den babyloniske kungen, som tog över makten efter Assyrien, vänder sig Juda till Egypten för att få hjälp, men babylonierna angriper då Egypten och besegrar dem vid ett slag 605 f.Kr. Juda blir en lydstat till Babylon och efter ett uppror mot Babylonien blir Jerusalem intaget och ödelagt och folket bortfört till den babyloniska fångenskapen 586 f.Kr.

Till eftertanke:
Berättelsen om de två systrarna används som en sedelärande historia om hur illa det går då man vänder sig bort från Herren och sätter sin tillit till andra källor.
- Vilken plats har Herren i mitt liv?

Inga kommentarer: