9 okt. 2021

Dagens andakt den 9 oktober

 


”Lova Herren, min själ, minns allt det goda han gör: han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar, han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet, han fyller mitt liv med allt gott, och jag blir ung på nytt som en örn.”

(Ps 103:2-5)

I början av förra seklet, fanns det en kör på Frälsningsarmén i Jönköping, som mest bestod av frälsta alkoholister. Det var människor som hade fått sina liv totalt förvandlade, och även om inte sångkvalitén alltid var så hög så fick kören stor uppmärksamhet. En tidning skrev: ”Deras sång var jämmerlig, men deras frälsning förvisso äkta!”. Till detta replikerade en av körens medlemmar: ”Tänk, om de hade skrivit motsatsen att deras sång var finfin, men deras frälsning jämmerlig.” En annan körmedlem vittnade på småländska och sa:

”Si Gud ä inte så farli, som en kan tro. Ja minns la, hur dä va, då han fick tag i mej. Ja hade så möcke synder, så ja hade kappsäckera fulla, å ja va så rädder för en, då ja förstod, att han ville åt mej. Då sprang jag min väg, allt vad jag örka, å han efter. Te sest så stupa ja, å ble leggande i allt mett elände. Men då var Gud framme å kastade över mej en mantel, å vet I va den hette? Jo, den hette ”Nåd å Barmhärtighet”, å i den har ja hållit te hela tien sen dess! Halleluja!” (Ur ”Frihet är det bästa ting…” Trettiofem år med Frihetskören i  Jönköping)

Det som psalmisten skrev nästan tusen år före Kristus om Guds nåd och barmhärtighet, och det som den frälste alkoholisten skrev om samma tema, gäller också idag. Gud söker efter människor som vill ge honom full kontroll över sina liv. Och när någon – alkoholist eller medelsvensson - tillåter att detta sker, förvandlas den människans liv också idag.

BÖN

Herre, tack att du möter människor till äkta frälsning också idag. Hjälp oss att inte ge upp innan vi har nått fram till full visshet om att din kärlek gäller varje människa.

 

Inga kommentarer: