10 okt. 2021

UTMANINGEN 10 okt - Hes 30

 

DOMENS DAG 

Bibelläsning: Hesekiel 30
Läs bibeltexten här

"Så säger Herren, HERREN: Jämra er: "Ve oss, vilken dag!" Ty dagen är nära, HERRENS dag är nära, en mulen dag, då hednafolkens stund är inne." (Hes 30:1-2 FB)

Hesekiel uppmanas av Herren att förkunna dom över Egypten. Det ska komma en domens dag över hela Egypten och ingen ska komma undan.

I detta kapitel, såväl som i många andra kapitel i Hesekiel, uttalas dom över ett speciellt geografiskt område. Men Bibeln lär också att det kommer att komma en domens dag över hela jorden. I Jesu tal om den sista tiden i Matteus 24 talar Jesus om denna dag och Uppenbarelseboken är fylld av skildringar om den slutliga domen.

Också Gamla Testamentet talar om en slutlig dom över hela jorden:
"Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära" (Joel 2:1)


Men domsprofetiorna vill också väcka till omvändelse:
"Men nu, säger HERREN, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till HERREN, er Gud. Ty nådig och barmhärtig är han" (Joel 2:12) 

==> Mannakorn att tugga på under dagen: "Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck och skrynka" (Ef 5:27)

_________________
Innehåll kapitel 30:
Egyptens och faraos fall

Kommentar:
Babylons kung; Nebukadnessar, kommer att dra in över Egypten (vers 10) och krossa Egyptens militärmakt som till stor del bestod av legosoldater från flera länder (vers 5).

Egyptens folk ska föras bort i fångenskap till Babylon (vers 17+26) under fyrtio år (se kap 29:11).

Uttrycket "de ska inse att jag är Herren" återkommer ofta i Hesekiels bok. I detta kapitel återkommer det fyra gånger (vers 8, 19, 25 och 26). Uttrycket används huvudsakligen då profetior går i uppfyllelse.

Till eftertanke:
- Vad ska behöva ske för att Sverige ska inse att Gud är Herre?
- Vad ska behöva ske för att församlingen
ska inse att Gud är Herre?
- Vad ska behöva ske för att jag
ska inse att Gud är Herre?

Inga kommentarer: