1 okt. 2021

Dagens andakt den 1 oktober

 


”När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.”
(Heb 12:1-2)

Min mor blev över 90 år gammal. Hon var en riktig kämpe i Guds rike. Jag minns henne när hon samtalade med människor i nöd när jag var barn. Jag minns hennes glädje när någon kommit till tro och jag minns hennes förtvivlan när någon av dem som hon fört till Kristus avföll ifrån tron. 

När jag tog hand om hennes saker efter hennes död, hittade jag en devis, som hon hade klistrat fast lite här och var och hon hade skrivit upp den lilla devisen i sin telefonbok och sin almanacka. Så här stod det: Se med tacksamhet tillbaka – med mod framåt – med kärlek åt sidorna – med tro och hopp uppåt. Och det var verkligen så mor levde, ett meningsfullt liv i Herrens tjänst, där hon kunde se tillbaka på varje dag med tacksamhet. Ett liv där framtiden inte behöver skrämma, ens när hon vandrade i dödsskuggans dal. Ett liv där andra människors väl alltid stod i fokus och inte det egna jaget. Ett liv som kretsade kring en fast punkt, Jesus Kristus, som hon i tro satte allt sitt hopp till.

BÖN

Herre, tack för de människor som gått före oss och som vi fått som förebilder. Hjälp oss att se på deras liv och inspireras av dem till ett liv i helig tjänst för dig.

Inga kommentarer: