10 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 10 maj

 

”Alla som ser dem skall förstå att de är släktet som Herren har välsignat”
(Jes 61:9)
 

Platon sa en gång: ”När människor talar illa om dig, lev så att ingen tror dem”. Det är säkert en klok och bra levnadsregel, men för oss kristna är det primära inte att andra ska tala väl om oss, utan att Gud vår Far ska bli upphöjd genom våra liv. Bibeln går dessutom ett steg till och lyfter av prestationsbördan från våra egna axlar.  När Gud välsignar är det han som ger av sitt goda. Andra kommer automatiskt att se att det är något speciellt med de människor som lever i Guds välsignelse. Det största och viktigaste för en kristen är att leva i centrum av Guds vilja för där flödar välsignelsen, och där välsignelsen flödar där kommer människor att se spåren av den levande Guden.

BÖN

Helig Ande kom och led mig
Helig Ande kom och hela mig
Helig Ande kom, kom och led du mig
Kom och hela mig
Kom och gör mig ren,
Kom och gör mig trygg
Kom och gör mig glad
Gör mig till din
Ge mig din kraft, ditt stöd, din frid
Helig Ande kom!

Inga kommentarer: