2 maj 2024

Torsdagsbibelskolan del 4 - ATT LEVA AV GUDS ORD

 


Bibelstudiematerialet Det nya livet är en serie bibelstudier för:

 • dig som inte är kristen
 • dig som är ny kristen
 • dig som har varit kristen en längre tid men önskar studera Bibeln strukturerat
 • alla andra

Studierna kan användas:

 • på egen hand
 • tillsammans med någon
 • i en studiegrupp (t.ex. en gång i veckan)

Gör så här:

 • läs varje Bibelhänvisning noggrant flera gånger
 • tänk igenom innehållet
 • svara på frågorna med egna ord
 • skriv ned svaren i en anteckningsbok
 • ta god tid att smälta innehållet. Ta ett par frågor varje dag. Det är viktigare att du ger dig tid att tänka igenom varje fråga än att du fort klarar av att besvara frågorna 

Ställ tre frågor till texten:

 • Vad står det? Observera
 • Vad betyder det? Meditera över ordet
 • Vad ska jag göra med det? Tillämpa det på ditt liv
__________________________________________________________

Kapitel  4 – Att leva av Guds ord

1) Vad lovar Gud till den som ber uppriktigt?

§              a)  Fil 4:6-7

§             b)  Joh 16:24

2) Hur framgår det att Gud vill svara på våra böner?

§             a)  Rom 8:32

§            b)  Luk 11:11-13

3) På vilket sätt hjälper Gud oss att be?

§                  Rom 8:26-27

4) Vad kan hända då vi ber?

§                 a)  Jer 33:3

§                 b)  Matt 7:7-8

§                 c)  Matt 26:41

§                d)  Hebr 4:16

§                 e)  Apg 4:31

5) Vad kan följande bibelord lära oss om bön?

§                  a)  1 Joh 5:14-15

§                  b)  1 Joh 3:22-23

§                  c)  Joh 14:13-14

§                 d)  Ps 66:18

 

6) Det finns många olika slags bön

§                 tillbedjan

§                lovsång/lovprisning

§               bön om förlåtelse

§              förbön för andra

       mina egna böneämnen

§             tacksägelse

Vilken form av bön finner du i följande bibelverser?

§  a)  Fil 1:3

§  b)  Fil 4:6

§  c)  Joh 4:23

§  d)  1 Joh 1:9

§  e)  Ef 1:3

§  d)  Ef 1:17

7) I Matteus 6:9-13 finner du bönen Fadervår. Vilka olika böneformer kan du hitta där?


DÅ DU BER
Använd gärna en bönelista över vilka bönämnen du ber om under en period. Du kommer säkert att bli förvånad över hur mycket som sker som svar på bön.

Datum

Böneämne

Datum

Resultat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§           Om du tycker bönelivet är torrt

§           Om du har svårt att koncentrera dig då du ska be

     Om du inte känner att du får kontakt

Pröva med lovprisning:
Tacka Gud för allt. Prisa honom för vem han är och för vad han gör så kan du få uppleva Guds frigörande kraft i ditt liv

 

Inga kommentarer: