9 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 9 maj

 

”Säg åt dem att göra gott,… att vara frikostiga och dela med sig ” (1 Tim 16:18)

Jag fick bevittna en underbar illustration för några söndagar sedan. Det var i barnens avdelning i gudstjänsten. Ledaren höll ett litet värmeljus i handen. Ett av barnen fick tända ljuset åt honom. Alla barnen såg på. I andra handen hade ledaren ett likadant ljus och inför barnens ögon tände han detta ljus med lågan från det första ljuset. När båda ljusen brann fint  frågade han barnen: ”Hur mycket förlorade det första ljuset på att dela med sig till det andra?”. Barnen upptäckte förvånat att det första ljusets låga brann precis lika klart trots att det delat med sig av sin värme och sitt ljus till det andra ljuset. Så fortsatte ledaren sin illustration och tände en hel rad med ljus som han ställde upp på podiet. Och trots att det första ljuset hela tiden hade fått dela med sig till de andra brann det fortfarande lika klart.

Guds sätt att multiplicera heter delning. Precis som med ljusen fungerar det också för oss. Om vi vågar dela med oss av vårt goda till andra, kommer Gud se till att det räcker mer än nog också åt oss själva.

BÖN

Jesus jag vill vara frikostig och dela med mig. Tack för att dina resurser är oändliga och att du kommer att se till att jag aldrig kommer att lida någon brist om jag bara lever nära dig. 

Inga kommentarer: