3 maj 2024

VAR DET BÄTTRE FÖRR? – Pred 7

 

Bibelläsning: Ordspråksboken 7
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+7&version=SFB15

"Fråga inte:´Hur kommer det sig att det var bättre förr?´ Det är inte av vishet du frågar så."  (Pred 7:11 FB)

Predikaren varnar oss för att säga att det var bättre förr. En sådan fråga passiviserar oss och får oss att acceptera att något skulle vara sämre nu. Vi skyller på tiden och frånskriver oss själva ansvaret för att förändra nuet.

Det räcker inte med att resignera och säga att allt var bättre förr. Vi kristna är inte kallade att med saknad se tillbaka till tider som varit. Vi är kallade till att förändra den tid vi lever i och göra den till bästa av tider.

Även om det skulle finnas saker som var bättre förr, så var i alla fall inte Gud bättre förr. Han har aldrig varit bättre än idag. Och om vi sätter vår lit till Gud och Hans kraft kan vi vara med att förändra den tid vi lever i. Förändra människors liv. Förändra samhället. 

_______________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Kallad att förbättra mig själv, min
familj, min församling, min omvärld.
_______________________________

Innehåll:
Levnadsvisdom

Kommentar:
Salomo varnar för högmod (vers 9) och varnar oss för att vara alltför rättfärdiga och alltför visa (vers 17). Det handlar inte om att vi ska försöka vara mindre rättfärdiga och mindre visa. Det handlar om att vi inte ska betrakta oss själva som rättfärdiga och visa för det leder till högmod. Sanningen är att "det finns ingen rättfärdig människa på jorden som gör det goda och aldrig syndar" (vers 21). 

Denna sanning upprepas i Nya Testamentet. Johannes skriver "Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och vandrar inte i sanningen" (1 Joh 1:8). Paulus skriver att "alla har syndat och saknar härligheten från Gud" (Rom 3:23). Den rättfärdighet vi får tillräkna oss bygger inte på våra egna prestationer utan vi får tillräkna oss en rättfärdighet från Gud som en gåva som vi får ta emot i tro (Rom 3:20-22).

Salomo varnar också för kvinnor som kommer med snaror och nät och som fångar syndaren (vers 27). Detta var självupplevt av Salomo. Bland Salomos tusen hustrur fanns många från främmande kulturer och religioner. De tog med sig sina avgudar till Jerusalem och förledde Salomo till avgudadyrkan (1 Kung 11:4).

Salomo skriver också att vi kommer att möta goda dagar och dåliga dagar (vers 15). Sann vishet är att frukta Gud. Den som fruktar Gud kommer att finna en utväg ut ur det som vill tynga ner oss (vers 29).

Till eftertanke:
Vi uppmanas att inte fastna i det som varit utan i stället bidra till att det som kommer ska bli bättre.
- På vilket sätt kan jag bidra till att utveckla och fördjupa min egen vandring med Herren (min helgelse)?
- På vilket sätt kan jag påverka någon till ett fördjupat lärjungaskap?

Inga kommentarer: