11 maj 2024

DAGENS ANDAKT, den 11 maj

 

”Kasta din börda på Herren…” (Ps 55:23)

Gud vill inte att jag ska bära mina bördor själv. Han vill bära dem åt mig. Ibland vill han att jag ska ”uppfylla hans lag” genom att bära andras bördor. ”Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag” (Gal. 6:2). Men så fort jag i mitt inre har tagit över en börda från någon annan får jag kasta den på Herren.

Barbara Johnsson talar i en av sina böcker om ”Den sköna konsten att kasta bördor”. Det är verkligen en konst som vi behöver lära oss att praktisera. Det står ju att vi ska kasta bördorna. När man kastar gör man någonting hastigt. Det är något som inträffar med kraft och beslutsamhet, till skillnad från att lägga ifrån sig något försiktigt. Gud vill att vi ska göra oss av med det som tynger oss snabbt och omedelbart. Vi ska kasta det på honom. 

BÖN

Hjälp mig idag att inte tyngas ner av sådant som du vill bära åt mig.
Hjälp mig att snabbt kasta det som vill stjäla min glädje på dig.

Inga kommentarer: