7 maj 2024

SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET - Pred 11

 

Bibelläsning: Predikaren 11
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ecclesiastes+11&version=SFB15

"Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka"  (Pred 11:1 FB)

Att dela med sig och ge bort av det man har kan kanske ge intrycket att vi får mindre kvar själva. Men i själva verket är det tvärtom.

Då vi betalar vårt tionde, då vi ger pengar till människor i nöd, då vi ger till missionen, säger bibelordet att det kommer att komma tillbaka med tiden.

Då en kår ger ifrån sig ungdomar till officersskolan kommer det att löna sig för kåren. Vi har en kår i Lettland som de senaste åren sänt åtta soldater till att bli officerare i Frälsningsarmén. Just nu ser det ut som det är färre ungdomar på kåren, men "med tiden får du det tillbaka" (vers 1).

I Guds rike gäller en annorlunda lag. Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du. 

_______________________________

Mannakorn att tugga på under dagen:
"Den som unnar andra gott blir
själv välsignad
" (Ords 22:9)
_______________________________

Innehåll:
Det du sår skall du också skörda.

Kommentar:
De första verserna talar om socialt engagemang (vers 1-2). Då vi sänder bröd över vattnen gör vi det i första hand för att ge till andra. Det finns inga garantier att vi får tillbaka något av det bröd vi sänder iväg. Versen stämmer väl överens med svensk väckelsehistoria. Sverige sände under många år hundratals missionärer ut till olika delar av världen. Då hade man säkert inte en tanke på att evangeliet skulle komma tillbaka från missionsländerna. Men idag då stora delar av det svenska samhället är "avkristnat" eller har svalnat i sin kristna tro, kommer det flyktingar från de länder dit vi tidigare sände missionärer som samtidigt är missionärer som bidrar till att "återkristna" Sverige.

Om vi har uppfattat Salomo som en pessimist som tycker livet är meningslöst, finns det också i Predikaren starka uttryck av livsglädje (vers 9-10). Men kom ihåg att Gud ska hålla oss till doms för våra liv (vers 9).

Till eftertanke:
Tänk igenom uttrycket "Ju mer du ger av dig själv, din tid och dina resurser, ju rikare blir du."
- Hur stämmer det överens med din livserfarenhet?

Inga kommentarer: