9 maj 2024

INNE I KAMMAREN – Höga Visan 1

 

Bibelläsning: Höga Visan 1
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+1&version=SFB15

"Tag mig med dig! Låt oss skynda oss! Konungen har fört mig in i sina kammare" (HV 1:4 FB)

Höga Visan skildrar i poetisk form kärleken mellan man och kvinna. Men den representerar också kärleken mellan Gud och hans folk. Mina kommentarer från Höga Visan kommer huvudsakligen att ha sin utgångspunkt i relationen mellan Gud och hans folk.

Bruden uttrycker en längtan efter att vara ensam med sin älskade. Hon längtar att få komma in i kammaren för att dela tid i enrum.

I Nya Testamentet uppmanas vi att gå in i vår kammare och stänga dörren för att tala med Gud i det fördolda (Matt 6:6).

Har vi samma längtan som bruden i Höga Visan att gå in i kammaren för att vara ensamma med Herren? Gud vill att vi ska ta tid i enrum med honom. Där vi kan utgjuta vårt hjärta inför Herren.

Där kommer Gud att lyssna på oss. Där kommer Gud att tala till oss. Ord av uppmuntran, vägledning och tillrättavisning.

Vår kärlek till Gud demonstreras i vår längtan att gå in i kammaren för att möta Gud. 

________________________________________
- Mannakorn att tugga på under dagen:
Min kärlek till Gud visar sig i min
längtan att gå in i kammaren och möta Gud.

_______________________________

Innehåll:
Sångernas sång av Salomon inleds av en dialog mellan bruden, brudgummen och vännerna.

Kommentar:
Kvinnan som Salomo blev så förälskad ut kom troligen från Sunem, tio mil norr om Jerusalem. Hennes solbränna (vers 5-6) kan tyda på att hon arbetat utomhus och att hon förmodligen inte kom från överklassen. Flickan kände sig annorlunda jämfört med de andra flickorna som kallas "Jerusalems döttrar". I vår kultur anses solbränna av många som något fint. I andra kulturer är en ljus hud ett tecken på hög status.

Den exklusiva kärleken mellan bruden och brudgummen skall också råda i vårt förhållande till Gud. Vi är kallade att älska Herren av hela vårt hjärta (Matt 22:37) och Gud älskar oss så mycket att han sände sin egen son att dö för att vi skulle få liv (Joh 3:16).

Till eftertanke:

Även om du ibland kan känna dig annorlunda och mindre värd är du högt älskad av Gud.

- Men hur är det med min kärlek till Gud? Är den passionerad, ljummen eller kall?

 

Inga kommentarer: