11 maj 2024

SÖK HERREN – HV 3

 

Bibelläsning: Höga Visan 3
Läs bibeltexten här:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Song+of+Solomon+3&version=SFB15

"Där jag låg i min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär, jag sökte honom men fann honom inte. Jag vill stiga upp och gå omkring i staden, på gatorna och torgen, jag vill söka honom som min själ har kär."  (Höga Visan 3:1-2 FB)

Det tredje kapitlet i Höga Visan beskriver brudens längtan efter brudgummen. Bruden vaknar mitt i natten och söker honom innerligt.

Verserna kan också läsas som en beskrivning av vår gudslängtan. Vår längtan efter Guds närvaro i våra liv. Den uttrycker den törst som är nödvändig för att vi ska nå fram till det vi längtar efter och som bara Gud kan tillfredsställa.
"Sök Herren, alla ödmjuka i landet som handlar efter hans bud. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet." (Sef 2:3)
"Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära." (Jes 55:6)
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er." (Matt 7:7)
"Om någon törstar, så kom till mig och drick!"  (Joh 7:37) 
_________________________________

- Mannakorn att tugga på under dagen:
Som hjorten trängtar efter vattenbäckar,
så längtar min själ efter dig, o Gud.
(Ps 42:2)
_________________________________

Innehåll:
Brudens längtan efter brudgummen (vers 1-5)
Brudtåget (vers 6-11)

Kommentar:
Har du varit förälskad? Då vet du att tanken på den man är förälskad i ständigt finns hos den som är förälskad. På natten, då man stiger upp, under dagen och då man går och lägger sig. Här kan vi läsa om den blivande brudens längtan efter sin blivande brudgum (vers 1-5). 

Så kan det också upplevas för den som är nyfrälst. Hela livet handlar om Jesus. Vi är alla kallade att leva i den kärleksrelationen: Att "älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd" (Matt 22:36).

Därefter beskrivs brudtåget där Salomo bärs fram i sin kungliga bärstol (vers 6-11). Salomos mor Bat-Seba kröner honom med en krona. Bat-Seba medverkade också aktivt då Salomo skulle krönas till kung (1 Kung 1:15f).

Till eftertanke:
Vi är kallade att älska Herren. Men ibland kan vi uppleva att kärleken har svalnat. Det kunde hända redan i den första generationens kristna att man förlorade den första kärleken (Upp 2:4).
- Vad gör du om/när du upplever att din kärlek till Jesus svalnat? (Du kan läsa om vilket råd de första kristna fick då de övergett sin första kärlek i Upp 2:5f)

Inga kommentarer: